You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

WGW 2023: SPOTKANIA | Koncert Wojtka Kurka

WGW 2023: SPOTKANIA | Koncert Wojtka Kurka

concert
exhibition
📅 Date: 13 October 2023, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., HOSgallery, ul. Dzielna 5 (show on the map)
[English version below]

koncert muzyki elektro-akustycznej Wojtka Kurka
13.10.2023, godz. 19:00

Wojtek Kurek w swojej twórczości porusza się w przestrzeni elektroakustycznej. W środowisku programowania max/msp tworzy organiczne struktury, wielokanałowe doświadczenia dźwiękowe, które dopasowuje do kontekstu miejsca.

Prowadzona przez muzyka gra z przestrzenią, od mikrodźwięków po zalewanie falą szumu, nadaje nowe znaczenia przypadkowym odgłosom; szumom, kaszlnięciom, dźwięczeniom telefonów. Interesuje go dźwięk jako zjawisko, z którego stara się wyłuszczyć drobne niuanse, dokopując się do jego najgłębszych składowych.

Sensoryczne eksperymenty Kurka mają w sobie ogromny potencjał plastyczny. Koncert dedykowany przestrzeni HOS, podejmuje dialog z wystawą Hold Me Closer, na której zaprezentowane zostały prace Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego.

Wojtek Kurek – perkusista, improwizator, autor instalacji i muzyki do spektakli. W swojej twórczości korzysta z takich narzędzi jak Arduino, Pure Data, Max Msp.
Strona www: link

Koncert towarzyszy wystawie: "Hold Me Closer" | Marta Niedbał, Paweł Olszczyński
Wystawa trwa do 18.11.2023.

fot. Andrzej Nowak


--- ENG ---

concert by Wojtek Kurek | Meetings | Warsaw Gallery Weekend 2023
Oct 13, 2023, 7 p.m

Wojtek Kurek works with electro-acoustic space. In the max/msp programming environment, he creates organic structures and multichannel sound experiences that he adapts to the context of the place.

The musician’s play with space, from microsounds to flooding with waves of noises, gives new meanings to random sounds; murmurs, coughs, ringing telephones. He is interested in sound as a phenomenon, from which he tries to extract small nuances and digs into its deepest components.

Kurek’s sensory experiments have enormous artistic potential. The concert dedicated to the HOS space enters into dialogue with the Hold Me Closer exhibition, which presents the works by Marta Niedbał and Paweł Olszczyński.

Wojtek Kurek is a Polish percussionist and a sound artist, working both as an improviser and composer. He also makes music for theaters.
website: link

The concert accompanies the exhibition: Hold Me Closer | Marta Niedbał, Paweł Olszczyński and is part of the "Meetings" initiative by Warsaw Gallery Weekend 2023.