You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Plates&Mates w Krainie | Boliwijskie gotowanie dla dzieci i młodzieży

Plates&Mates w Krainie | Boliwijskie gotowanie dla dzieci i młodzieży

for kids
workshops
in Ukrainian
📅 Date: 17 October 2023, Tuesday

⌚ Start time: 17:30

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Fundacja Kraina, ul. Puławska 67 (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

Zapraszamy na pierwsze warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży w Krainie!

Kto chętny na pyszną boliwijską sopa de mani?
Dołącz do nas, jeśli masz 8-18 lat, jesteś ciekawa/y swoich sąsiadów i lubisz poznawać nowe smaki!
Będziemy razem gotować, jeść i spędzać miło czas.

Warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży z Polski i z każdego innego kraju świata - wspólne gotowanie to najlepszy sposób na poznanie sąsiada.
Jeśli jesteś z Mokotowa lub okolic, zapisz się na warsztaty. Jeśli mieszkasz w innej dzielnicy - też do nas napisz! Działamy w różnych częściach Warszawy.

Zapisz się: link

-----UA-----

Хто хоче болівійську sopa de mani?
Приєднуйся до нас, якщо тобі 8-18 років, ти цікавишся своїми сусідами і любиш досліджувати нові смаки!
Будемо готувати разом, їсти разом і чудово проводити час.

Майстер-клас призначений для дітей та молоді з Польщі та інших країн - спільне приготування їжі є найкращим способом пізнати свого сусіда.
Якщо ти з Мокотова або околиць, зареєструйся на майстер-клас. Якщо ви живете в іншому районі, також напишіть нам! Ми зустрічаємося також у різних частинах Варшави.

Реєструйся: link

------ENG-----

Who’s up for tasty Bolivian sopa de mani ??
Join us if you are 8-18 years old, curious about your neighbors and like to explore new flavors!
We’ll cook, eat and have a great time together.

The workshop is for children and young people from Poland and any other country in the world - cooking together is the best way to get to know your neighbor.
If you are from Mokotow or the surrounding area, register for the workshop. If you live in another neighborhood, write to us too! We also meet in different parts of Warsaw.

Sign up: link
.........

O Plates&Mates:

Plates&Mates to projekt, którego głównym celem jest budowanie relacji – chcemy stworzyć przestrzeń, w której migranckie i polskie dzieci i nastolatki będą mogły się spotkać i wspólnie rozwijać nowe pasje.

Organizujemy wielokulturowe warsztaty kulinarne – będziemy gotować, bawić się, spędzać razem czas. Tematyka warsztatów jest związana ze świętami i ważnymi momentami w kulturze różnych krajów, zależy nam, żeby budować i utrwalać szacunek i otwartość na różnorodność.

Będziemy mówić w różnych językach – będą nam pomagać wolontariusze z całego świata. Komunikacja werbalna jest tylko jednym z poziomów porozumienia, a zaangażowanie we wspólne działanie może być okazją do wypracowania języka na własnych zasadach.

Działamy lokalnie – chcemy współpracować z domami kultury w różnych dzielnicach i budować więzi między polskimi i migranckimi dziećmi z tej samej okolicy, które mogą spotkać się w szkole lub na podwórku.

Projekt realizowany przez Fundację Polskie Forum Migracyjne.
Sfinansowano ze środków Fundacji Carrefour.

-------

Plates&Mates is a project whose main goal is to build relationships - we want to create a space where migrant and Polish children and teenagers can meet and develop new passions together. We organize multicultural cooking workshops - we will cook, play and spend time together. The theme of the workshops is related to holidays and important moments in the culture of different countries, we want to build and consolidate respect and openness to diversity.

We will speak in different languages - we will be assisted by volunteers from all over the world. Verbal communication is only one level of understanding, and engaging in joint action can be an opportunity to develop a language on our own terms.
We act locally - we want to work with community centers in different neighborhoods and build links between Polish and migrant children from the same neighborhood, who can meet at school or in the yard.

The project is run by Polish Migration Forum Foundation
Financed by the funds of the Carrefour Foundation.