You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

A teraz trochę o historii - jak wyglądała działalność konspiracyjna NZS-U, w czasach PRL-U?

A teraz trochę o historii - jak wyglądała działalność konspiracyjna NZS-U, w czasach PRL-U?

meeting
lecture
📅 Date: 29 November 2023, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Politechnika Warszawska (show on the map)
[English version below]

Dzień dobry! 📜

Dzięki współpracy NZSów: NZS PW, NZS SGH i NZS UW mamy zaszczyt zaprosić was na historyczne wydarzenie pt. „A teraz trochę o historii- jak wyglądała działalność konspiracyjna NZS-U, w czasach PRL-U?”. 🕰️

Czas: 29 listopada 2023 roku o godzinie 18:00
Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 206.

Całe wydarzenie będzie podzielone na dwie części:
- Pierwsza część - będzie w formie wykładu otwartego poprowadzonego przez Pana Marka Głowackiego. Nasz prelegent przybliży nam aspekty historii, które kształtowały NZS PW, opowie o tym jak wyglądały relacje między NZSami Warszawskimi oraz postara się zakreślić ogólne tło polityczne z tamtych czasów.

- Drugą część - stanowi wywiad z trzema prelegentami. Pan Marek Głowacki, Pan Sławomir Zawadzki z NZS PW oraz Pan Tomasz Szapiro z ręki NZS SGH podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To niecodzienna okazja, aby zwiększyć swoją wiedzę historyczną i zdobyć nowe perspektywy na wydarzenia minionych czasów.

Na wydarzeniu będzie zapewniony poczęstunek, gdzie będziecie mieli okazję do rozmów i wymiany myśli na temat omawianych zagadnień ☕️

Dodatkowo, przygotowaliśmy mały konkurs z nagrodami, który odbędzie się po pierwszej części wydarzenia 🏆

Do zobaczenia! 🤎

------[ENG]-----

Hello! 📜

Thanks to the cooperation NZS PW, NZS SGH, and NZS UW, we have the honor of inviting you to a historic event titled "And now a bit about history - how was the clandestine activity of NZS-U during the times of PRL ?" 🕰️

Date: November 29, 2023, at 18:00
Location: Main Building of Warsaw University of Technology, Room 206.

The entire event will be divided into two parts:
- The first part will be an open lecture by Mr. Marek Głowacki. Our speaker will delve into aspects of history that shaped NZS PW, discuss the relationships between Warsaw’s NZS associations, and outline the political background of those times.

- The second part will feature interviews with three speakers: Mr. Marek Głowacki, Mr. Sławomir Zawadzki from NZS PW, and Mr. Tomasz Szapiro from NZS SGH. They will share their knowledge and experiences, providing a unique opportunity to enhance historical understanding and gain new perspectives on past events.

Refreshments will be provided during the event, offering an opportunity for discussions and the exchange of thoughts on the topics at hand ☕️

Additionally, we have prepared a small competition with prizes that will take place after the first part of the event 🏆

See you there! 🤎