You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Andrzejki! Wieczór wróżb | Анджейки! вечір ворожінь | St. Andrew’s Eve! Evening of fortune-telling

Andrzejki! Wieczór wróżb | Анджейки! вечір ворожінь | St. Andrew’s Eve! Evening of fortune-telling

meeting
other
in Ukrainian
📅 Date: 30 November 2023, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., BAZA by Inclusive.Buzz, ul. Marszałkowska 28 (show on the map)
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię przed dniem świętego Andrzeja. Obrzędy andrzejkowe mają w Polsce bardzo długą tradycję – pierwsze wzmianki o nich pochodzą z szesnastego wieku!

Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym tradycyjnie powstrzymywano się od zabaw. Kiedyś wróżby traktowano z większą powagą. Wierzono na przykład, że z ich pomocą można dowiedzieć się, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż. Dziś uznajemy wróżby za część naszej tradycji, ale przede wszystkim, to po prostu okazja do dobrej zabawy.
Chodźcie do BAZY powróżyć i pobawić się z nami!

Kiedy: 30.12.2023, g.19.00
Gdzie: BAZA by Inclusive.Buzz, Marszałkowska 28/U1A

Liczba miejsc ograniczona - prosimy o wcześniejszą rejestrację: zapisy@forummigracyjne.org lub tel. 692-913-993

---UA---

Анджейки – це вечір ворожінь, які проводяться вночі з 29 на 30 листопада, напередодні Дня святого Анджея. Обряди анджейкові мають у Польщі дуже довгу традицію – перші згадки про них походять з шістнадцятого століття!

Анджейки були останньою можливістю повеселитися перед початком періоду Адвенту, під час якого люди традиційно утримувалися від розваг. Раніше до ворожінь ставилися більш серйозно. Наприклад, вважалося, що за їхньою допомогою можна дізнатися, яка з дівчат першою вийде заміж. Сьогодні ми вважаємо ворожіння частиною нашої традиції, але перш за все, це просто можливість гарно повеселитися.
Приходьте до BAZY – поворожити та повеселитися разом з нами!

Коли: 30 грудня 2023, о год.19:00
Де: BAZA by Inclusive.Buzz, Marszałkowska 28/U1A
Кількість місць обмежена – будь ласка, реєструйтеся заздалегідь: zapisy@forummigracyjne.org тел. 692-913-993

----ENG----

St. Andrew’s Eve is an evening of fortune-telling held on the night of 29 to 30 November, the eve before St. Andrew’s Day. St. Andrew’s celebrations have a very long tradition in Poland - the first references to them date back to the 16th century!
St. Andrew’s Day was the last opportunity to have fun before the beginning of the Advent season, during which people traditionally refrained from partying. It used to be that fortune-telling was taken more seriously. It was believed, for example, that with their help one could find out which of the ladies would be the first to marry. Today, we recognise fortune-telling as part of our tradition, but above all, it is simply an opportunity to have fun.

Come to the BAZA to read the fortune and have fun with us!
When: 30.12.2023, g.19.00
Where: BAZA by Inclusive.Buzz, Marszałkowska 28/U1A

Number of places limited - please register in advance: zapisy@forummigracyjne.org tel. 692-913-993

----RU----

Анджейки – это вечер гаданий, которые проводятся ночью с 29 на 30 ноября, в канун Дня святого Анджея. Обряды Анджеек имеют в Польше очень долгую традицию – первые упоминания о них датируются XVI веком!
Анджейки были последней возможностью повеселиться перед началом Адвента, во время которого люди традиционно воздерживались от развлечений. Раньше к гаданиям относились более серьезно. Например, считалось, что с их помощью можно узнать, кто из девушек первой выйдет замуж. Сегодня мы считаем гадания частью нашей традиции, но прежде всего это просто возможность хорошо повеселиться.

Приходите в BAZU – погадать и повеселиться вместе с нами!

Когда: 30 декабря 2023 года, в 19:00
Где: BAZA by Inclusive.Buzz, Marszałkowska 28/U1A
Количество мест ограничено – пожалуйста, регистрируйтесь заранее: zapisy@forummigracyjne.org тел. 692-913-993