You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

RYTUAŁ | pokaz performatywny

RYTUAŁ | pokaz performatywny

theater
📅 Date: 19 December 2023, Tuesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20 (show on the map)
RYTUAŁ | pokaz performatywny Młodzieżowego Laboratorium Praktyk Twórczych

📅 Wtorek, 19 grudnia, godzina 19:00, sala InSzPer Teatru Powszechnego w Warszawie

🕯️ Czy współcześnie rytuał to wyłącznie relikt przeszłości, mityczne spoiwo kultury, anachroniczna funkcja społeczna obecna już tylko na kursach samoświadomości, na warsztatach re-connect i obozach powrotu do natury?

📿 Postrzegamy rytuał jako kapitalistyczny produkt, zjawisko utowarowione przez różnej maści couchów i psychoanalityków, ale także jak zwykłą kategorię codzienności. Chcemy przyjrzeć się formie rytuału jako fenomenowi człowieczo-pozaludzkiej rzeczywistości. Chcemy eksplorować jego ciemne strony — po omacku, na czworaka, po krawędzi światła. Chcemy dowiedzieć się, do kogo modlić. Chcemy poczuć swój własny oddech.

🧘🏻‍♀️ TWÓRCY I TWÓRCZYNIE 🧘🏻‍♀️
Młodzieżowe Laboratorium Praktyk Twórczych:
Melaniia Konstantinova
Svitlana Makedon
Oleksandra Vovkodav
Nazar Sokhan

Wsparcie procesu twórczego/kurator projektu: Łukasz Wójcicki

🎫 WSTĘP BEZPŁATNY. Obowiązują zapisy.
📧 Prosimy zgłaszać chęć udziału w pokazie na kontakt@strefawolnoslowa.pl lub direct message profilu Strefy WolnoSłowej na Instagramie / Messengerze.

⚠️UWAGA⚠️ Prosimy stawić się w kawiarni Stół Powszechny najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Na pokaz zalecane jest czarne lub ciemne wygodne ubranie.

--- ENG ---

RITUAL | performative show of the Youth Laboratory of Creative Practices

📅 Tuesday, 19th December, 7:00 pm, InSzPer space at the Powszechny Theatre in Warsaw

🕯️ Is ritual nowadays only a relic of the past, a mythical binder of culture, an anachronistic social function present only in self-awareness courses, re-connect workshops and back to nature camps?

📿 We perceive ritual as a capitalist product, a phenomenon commodified by various couches and psychoanalysts, but also as an ordinary category of everyday life. We want to look at the form of ritual as a phenomenon of human-post-human reality. We want to explore its dark sides - in the dark, on all fours, confiding to the core and the heart of the matter. We want to find out whom to worship. We want to feel our own breath.

🧘🏻‍♀️CREATORS🧘🏻‍♀️
Youth Laboratory for Creative Practices:
Melaniia Konstantinova
Svitlana Makedon
Oleksandra Vovkodav
Nazar Sokhan

Supporting the creative process/curator of the project: Łukasz Wójcicki

🎫 ENTRY FREE OF CHARGE. Registration required.
📧 Please register for the show at kontakt@strefawolnoslowa.pl or direct message the Strefa WolnoSłowa profile on Instagram / Messenger.

⚠️ NOTES ⚠️ Please turn up at the Stół Powszechny café no later than 15 minutes before the start of the show.
Black or dark comfortable clothing is recommended for the show.