You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies 2040

#WiseHabitMovies 2040

film show
📅 Date: 11 January 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., ul. Żelazna 24 (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
czas trwania: 1h 32’
*FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM

“2040” to dokument, który patrzy w przyszłość, ale jest niezwykle ważny TERAZ!

O filmie:
Reżyser wyrusza w podróż, aby zbadać, jak może wyglądać przyszłość w 2040 roku i jak będzie wyglądało życie jego córeczki, która obecnie ma 4 lata. W tym celu przeprowadza rozmowy z dziećmi oraz innowatorami, naukowcami, aktywistami z całego świata. Przypatrują się wspólnie obszarom związanym ze zmianami klimatycznymi, technologią, społeczeństwem obywatelskim i zrównoważonym rozwojem.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!

- Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
- Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
- Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!

----ENG----

#WiseHabitMovies
duration: 1h 32’
*FILM IN ENGLISH

"2040" is a documentary that looks into the future, but is extremely relevant NOW!

About the film:
The director embarks on a journey to explore what the future might look like in 2040 and what life will be like for his daughter, who is now 4 years old. To do this, he interviews children and innovators, scientists, activists from around the world. Together they are looking at areas related to climate change, technology, civil society and sustainability.

Not sure what the Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!

- The Wise Habit Concept Store is a space where they host a variety of gatherings, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
- Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
- Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are?
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Żelazna Street.


Admission is FREE!