You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

69th TDC Annual Competition Winners Exhibitions

69th TDC Annual Competition Winners Exhibitions

exhibition
📅 Date: 17 January 2024, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Polsko Japońska Akademii Technik-Komputerowych, ul. Koszykowa 86 (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

(PL) Zapraszamy na wystawę projektów nagrodzonych na 69th Type Directors Club Annual Competition – prawdziwą ucztę dla entuzjastów doskonałej typografii w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
TDC Awards jest najdłużej istniejącym, najbardziej prestiżowym konkursem, w którym nagradzane są trzy kategorie projektów: Typography, Type Design oraz Lettering. Na wystawie zaprezentowanych zostanie łącznie około 90 projektów – plakatów typograficznych, plakatów prezentujących kroje pisma, projektów literniczych, projektów wydawniczych, czasopism, a także projekt okładki albumu muzycznego, projekt kafla ceramicznego i opakowania na butelkę oliwy.
Wernisaż wystawy odbędzie się 17 stycznia (środa) o godz. 18:00 na kampusie głównym Polsko Japońskiej Akademii Technik-Komputerowych (budynek A, ul. Koszykowa 86, Warszawa).
Kuratorką wystawy jest dr Monika Marek-Łucka, a organizatorem wydarzenia Wydział Sztuki Nowych Mediów, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

(EN) You are invited to an exhibition of designs awarded at the 69th Type Directors Club Annual Competition - a real feast for enthusiasts of excellent typography at the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw.
The TDC Awards is the longest-running, most prestigious competition, with three design categories awarded: Typography, Type Design and Lettering. A total of around 90 projects will be presented at the exhibition - typography posters, typeface posters, lettering projects, publishing projects, magazines, as well as a music album cover design, a ceramic tile design and packaging for a bottle of olive oil.
The opening of the exhibition will take place on 17th January (Wednesday) at 6 p.m. on the main campus of the Polish-Japanese Academy of Information Technology (building A, 86 Koszykowa Street, Warsaw).
The curator of the exhibition is Dr Monika Marek-Łucka and the event is organised by the Faculty of New Media Art, Polish-Japanese Academy of Information Technology.