You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pokaz palestyńsko-japońskich archiwów Tokyo Reels // Screening of three films from the 2022 “Tokyo Reels”

Pokaz palestyńsko-japońskich archiwów Tokyo Reels // Screening of three films from the 2022 “Tokyo Reels”

film show
📅 Date: 31 January 2024, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42 (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

🎥 Muzeum Warszawy wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają na pokaz trzech filmów kolektywu Subversive Film. Kolektyw założony w 2011 roku ma na celu rzucenie nowego światła na historyczne dzieła związane z Palestyną i regionem, wspieranie działań na rzecz zachowania filmów oraz badanie praktyk archiwalnych. Ich projekty obejmują m.in. ponowne wydawanie cyfrowe i prezentowanie wcześniej pominiętych filmów.

🎥 W Kinie Syrena obejrzymy wybrane filmy z projektu „Tokyo Reels” z 2022 roku – kolekcji dwudziestu taśm filmowych 16 mm, które stanowią kolekcję przechowywaną przez członków japońskiej grupy solidarności z Palestyną.

🎞 Autorskiego wyboru filmów dokonała członkini kolektywu Reem Shilleh, której komentarz będzie można usłyszeć przed pokazem.

Spotkanie z Reem Shilleh po pokazie poprowadzi Hanka Grupińska.

Jak pisze Shilleh:
❝ przegląd ten, w kontekście 75-letniej historii opresji i przemocy w Palestynie, jest analizą tego, jak kino było historycznie tworzone jako element wyzwoleńczych i emancypacyjnych zmagań, stając się narzędziem służącym do dawania świadectwa ciągłego sprzeciwu wobec prób wymazania. ❞

◆ KUNEITRA: DEATH OF A CITY
reż. Jim Cranmer, 1974, 26 min
Film Kuneitra: Death of a City został stworzony przez American Peace Committee w celu udokumentowania zleconego przez ONZ śledztwa kryminalistycznego dotyczącego okrucieństw popełnionych przez izraelską armię w mieście Kuneitra na zajętych Wzgórzach Golan. Ujęcia pozostałości zniszczeń miejsc kultu, cmentarzy i domów przeplatają się z wywiadami przeprowadzonymi z mieszkańcami miasta oraz ich wspomnieniami tego, co się wydarzyło.

◆ SCENES OF THE OCCUPATION FROM GAZA
reż. Moustafa Abu Ali, 1973, 13 min
Rzadki film legendarnego reżysera Mustafy Abu Ali, jednego z założycieli Palestine Film Unit, pierwszej filmowej jednostki Palestyńskiej Rewolucji. Materiał został nakręcony przez francuską ekipę reporterską, a jego montaż został dokonany przez Mustafę w Libanie, tworząc jedno z najwcześniejszych dzieł filmowych na temat okupowanego terytorium w Strefie Gazy. Scenes of the Occupation from Gaza wykorzystują eksperymentalne techniki montażu, aby stworzyć film o charakterze kinematograficznie i politycznie subwersywnym. Film zdobył nagrodę za najlepszy film na Festiwalu Filmowym w Damaszku w 1973 roku i był prezentowany na wielu festiwalach. To był jedyny film wyprodukowany przez Palestine Cinema Group, od 1974 roku Palestine Cinema Institute.

◆ BLOWN BY THE WIND
reż. Jacques Madvo, 1971, 18 min
Seria rysunków stworzonych przez palestyńskie dzieci ożywa w filmie Blown by the wind. Montaż statycznych obrazów pozwala rzucić okiem na wyobraźnię, życie i wspomnienia tych dzieci po przesiedleniu do Libanu po wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Film został oficjalnie wybrany do udziału w Festiwalu Filmowym w Wenecji i zdobył nagrody na Festiwalu Filmowym w Lipsku, a także w Czechosłowacji i Tunezji.

Informacje praktyczne:
◇ Kiedy: środa, 31 stycznia, godz. 18:00-19:30
◇ Gdzie: Kino Syrena, Muzeum Warszawy
◇ Wstęp wolny
◇ UWAGA: Wydarzenie odbywa się w języku angielskim!

Pokaz filmów odbywa się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie „Moi Ver”.


--- ENG ---

🎥 The Museum of Warsaw, along with the Museum of Modern Art, organizes a screening of three films from the 2022 “Tokyo Reels” project by the Subversive Film collective and a meeting with Reem Shilleh.

🎥 Subversive Film is a cinema research and production collective that aims to cast new light upon historic works related to Palestine and the region, to engender support for film preservation, and to investigate archival practices. Formed in 2011, Subversive Film is based between Ramallah and elsewhere.
’Tokyo Reels’ project is a collection of twenty inventories of 16 mm film reels that constitute a collection kept and safeguarded by members of a Japanese Palestine solidarity group in Tokyo.

🎞The films have been selected by Reem Shilleh, a member of the collective, and her commentary will precede the screening.

As Shilleh writes:
❝ Placing the current moment in the context of 75 years of colonial oppression and violence in Palestine, this programme looks at how cinema has historically been produced as part of liberation and emancipatory struggles and renders itself an instrument of bearing witness to a continued refusal of erasure. ❞

The post-screening discussion will be led by Hanka Grupińska.

◆ KUNEITRA: DEATH OF A CITY
dir. Jim Cranmer, 1974, 26 min
Kuneitra: Death of a City was made by the American Peace Committee to document the UN-commissioned forensic investigation of the atrocities committed by the Israeli army in the town of Kuneitra in the occupied Golan Heights. Shots of the remnants of destruction of religious sites, graveyards and homes interlace interviews that were made with the town residents with their recollections of what had happened.

◆ SCENES OF THE OCCUPATION FROM GAZA
dir. Moustafa Abu Ali, 1973, 13 min
A rare film by the legendary filmmaker Mustafa Abu Ali, one of the founders of the Palestine Film Unit, the first filmic arm of the Palestinian revolution. Shot by a French news team, the footage was edited by Mustafa in Lebanon to produce one of the earliest films on the occupied territory in Gaza. Scenes of the Occupation from Gaza employs experimental editing techniques to produce a cinematically and politically subversive film. The film won the prize as best film at the Damascus Film Festival in 1973 and was screened at multiple festivals. It was the only film produced by the Palestine Cinema Group, which in 1974 became the Palestine Cinema Institute.

◆ BLOWN BY THE WIND
dir. Jacques Madvo, 1971, 18 min
A series of vibrant drawings illustrated by Palestinian children are brought to life in Blown By the Wind. The montage of still images provides a glimpse into the imagination, lives, and memories of these children following their displacement to Lebanon after the Six Day War in 1967. The film was officially selected for the Venice Film Festival and won awards at the Leipzig Film Festival, as well as in Czechoslovakia and Tunis.

Practical information:
◇ When: 31st Jan, 6:00 p.m. - 7:30 p.m.
◇ Where: Kino Syrena, Museum of Warsaw
◇ Free entrance
◇The event will be conducted in English.