You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: Objectified

#WiseHabitMovies: Objectified

film show
📅 Date: 09 February 2024, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Żelazna 24, Wise Habit Concept Store (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
*Film w języku angielskim

“Objectified” Garego Hustwita to pełnometrażowy film dokumentalny o naszych złożonych relacjach z produkowanymi przedmiotami, a co za tym idzie, z ludźmi, którzy je projektują.
Czego możemy się dowiedzieć o tym, kim jesteśmy i kim chcemy być, z przedmiotów, którymi się otaczamy?

Dzięki materiałom filmowym i pogłębionym rozmowom, Objectified dokumentuje procesy twórcze niektórych z najbardziej wpływowych projektantów produktów na świecie i przygląda się temu, jak rzeczy, które tworzą, wpływają na nasze życie.
To spojrzenie na kreatywność stojącą za wszystkim, od szczoteczek do zębów po gadżety technologiczne.
Opowiada o projektantach, którzy codziennie na nowo badają, oceniają i wymyślają nasze środowisko produkcyjne. Chodzi o osobistą ekspresję, tożsamość, konsumpcjonizm i zrównoważony rozwój.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!

Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!
www: link
Instagram: @wise.habit
czas trwania: 75’


--- ENG ---

“Objectified” by Gary Hustwit is a feature-length documentary about our complex relationship with manufactured objects and, by extension, the people who design them.
What can we learn about who we are, and who we want to be, from the objects with which we surround ourselves?

Through vérité footage and in-depth conversations, Objectified documents the creative processes of some of the world’s most influential product designers, and looks at how the things they make impact our lives.

It’s a look at the creativity at work behind everything from toothbrushes to tech gadgets.
It’s about the designers who re-examine, re-evaluate and re-invent our manufactured environment on a daily basis. It’s about personal expression, identity, consumerism, and sustainability.

Don’t know what Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
The Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are.
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Zelazna Street.

Admission is FREE!
www: link
Instagram: @wise.habit
Duration of the film: 75’