You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: "Piosenki o miłości" spotkanie z reżyserem

#WiseHabitMovies: "Piosenki o miłości" spotkanie z reżyserem

film show
meeting
📅 Date: 15 February 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Żelazna 24, Wise Habit Concept Store (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
czas trwania: 1h 30’
*Film z angielskimi napisami

O filmie:
Dziewczyna z małego miasta o wyjątkowym talencie. Skłócony z ojcem chłopak z bogatego warszawskiego domu. Ona nie wierzy w siebie, on szuka własnej drogi. Połączy ich przypadkowe spotkanie, a niezwykła melodia sprawi, że między tą dwójką narodzi się uczucie. Jednak aby melodia stała się prawdziwą piosenką o miłości oboje będą musieli przewartościować swój świat, pełen marzeń i ambicji. „Piosenki o miłości” to również opowieść o kobiecym głosie, o oczekiwaniach innych wobec nas i odkrywaniu własnej siły.

Po seansie zapraszamy na spotkanie z reżyserem filmu “Piosenki o miłości” Tomaszem Habowskim.

Tomasz Habowski
Reżyser, scenarzysta. Jego debiut fabularny z 2021 roku „Piosenki o miłości” zdobył uznanie krytyków i publiczności oraz szereg nagród i wyróżnień na festiwalach filmowych. Od wielu lat, konsekwentnie pracował nad swoim debiutanckim filmem, tworząc prostą historię o miłości i jednocześnie trafnie portretując współczesnych trzydziestolatków.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!
Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.
Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!


--- ENG ---

*Film with English subtitles.
About the movie:
A small-town girl with exceptional talent. A boy from a wealthy Warsaw home who has a quarrel with his father. She does not believe in herself, he is looking for his own way. They will be united by a chance meeting, and an unusual melody will cause a feeling to be born between the two. However, in order for the melody to become a true song about love, both of them will have to reevaluate their world, full of dreams and ambitions. "Songs of Love" is also a story about the female voice, about others’ expectations of us and discovering our own strength.

After the screening, we invite you to a meeting with the director of the film Tomasz Habowski.

Tomasz Habowski
Director, screenwriter. His 2021 feature debut "Songs of Love" won critical and audience acclaim and a number of awards and prizes at film festivals. For many years, he has consistently worked on his debut film, creating a simple story about love while aptly portraying contemporary thirty-somethings.

Don’t know what Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
The Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are.
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Żelazna Street.

Admission is FREE!