You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Love Act #5 | techno live act | EnvoExp, Klar Kinelis

Love Act #5 | techno live act | EnvoExp, Klar Kinelis

party
concert
📅 Date: 16 February 2024, Friday

⌚ Start time: 21:00

📌 Place: Warsaw - Praga Południe dist., Stół Powszechny (kawiarnia Teatru Powszechnego), ul. Zamoyskiego 20 (show on the map)
[English version below]

𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗔𝗖𝗧 | Teatr Powszechny przekształca się w kosmodrom techno ekstrawagancji niepodobnej do żadnej innej - live act techno - dwóch astronautów dowodząc swoimi statkami zabierze was w podróż ekstazy i euforii. Powietrze trzeszczy, hipnotyczne bity i melodie wirujących czarnych dziur. Z każdym uderzeniem akordu i zmianą sekwencji granice między rzeczywistością a wyobraźnią zacierają się w tańcu. Możliwa jest każda choreografia.

LINE UP ♫

★ 𝗞𝗹𝗮𝗿 𝗞𝗶𝗻𝗲𝗹𝗶𝘀 (21:oo - 23:oo) | link
★ 𝗘𝗻𝘃𝗼 𝗘𝘅𝗽 (23:oo - 01:oo) | link

Start: 21:oo 🕙

Tax: free / bar na miejscu

Jesteście gotowi, aby doświadczyć "Love Act"?
Przygotuj się na poruszenie nie tylko techno, ale także oddaniem włożonym w każdy dźwięk. Wierzymy, że live-act grany na żywych instrumentach jest aktem miłości, a akty te ożywają dzięki elektronicznym kompozycjom wykonywanym na twoich oczach - patrz na świadectwo muzyki elektronicznej.


-----
ENGLISH VERSION:

𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗔𝗖𝗧 | The Powszechny Theater is transformed into a cosmodrome of techno extravaganza unlike any other - live-act techno - two astronauts commanding their ships will take you on a journey of ecstasy and euphoria. The air crackles with hypnotic beats and melodies of swirling black holes. With each chord strike and sequence change, the boundaries between reality and imagination blur into a dance. Any choreography is possible.

LINE UP ♫

★ 𝗞𝗹𝗮𝗿 𝗞𝗶𝗻𝗲𝗹𝗶𝘀 (22:oo - 00:oo) |link
★ 𝗘𝗻𝘃𝗼 𝗘𝘅𝗽 (00:oo - 02:oo) | link

Start: 10:oo pm 🕙

Tax: free / bar on site

Are you ready to experience the "Love Act"?
Get ready to be moved by the techno music and the devotion put into each sound. Music played on live synthesisers is an act of love, and these acts come to life through electronic compositions performed before your eyes - witness the testimony of electronic music.