You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Repair Café | Workshop by neighbours

Repair Café | Workshop by neighbours

meeting
workshops
📅 Date: 27 February 2024, Tuesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., ul. Grójecka 109 (show on the map)
[English version below]

🛠Repair Café | sąsiedzki warsztat naprawiania rzeczy
🗓sprawdź daty i godziny poniżej

🛠 Repair Café (pol. Kawiarnia Napraw) ma na celu wzmacnianie ludzi poprzez uczenie ich, jak samodzielnie naprawiać rzeczy. Spotykamy się, aby dowiedzieć się, jak naprawić Twoje ulubione ubrania 👕, rowery 🚲, meble 🪑itp. i przywróć je do życia. W Repair Café dzielimy się wiedzą, narzędziami i wskazówkami oraz oczywiście inspirujemy Cię do zrównoważonego rozwoju!

⚙️Repair Café jest prowadzona przez Andreasa, który z powodzeniem gościł ponad 150 kawiarni naprawy w Danii. Ma doświadczenie w naprawach i chętnie nauczy wszelkich przydatnych metod i technik rozwiązywania problemów, a także ma całkiem niezłe doświadczenie w pokonaniu barierę językową - nie musisz znać angielskiego, aby naprawić swój rower!

„Pomoc jest bezpłatna, ale robisz to na własne ryzyko, więc nie zabieraj ze sobą swojego zegarka Rolex 😉”

Terminy pracowni w lutym:
6 lutego (wtorek), 17:00 - 20:00
13 lutego (wtorek), 17:00 - 20:00
24 lutego (sobota), 11:00 - 15:00
27 lutego (wtorek), 17:00 - 20:00

Wstęp wolny, bez zapisów

W marcu i kwietniu spotykamy się w każdy wtorek.

Więcej o koncepcji Repair Café przeczytasz tutaj: link

--- ENG ---

🛠Repair Café | workshop by neighbours
🗓check dates and time below

🛠Repair Café is all about empowering people by teaching them to repair their own things. We meet together to learn how to fix your favourite clothing 👕, bicycles 🚲, furniture 🪑etc. and bring them back to life. In Repair Café we share knowledge, tools and tips, and of course inspire you to be sustainable!

⚙️Repair Café is led by Andreas who has successfully hosted over 150 repair cafés in Denmark. He is experienced in repairs and will be glad to teach any useful methods and techniques in solving problems, as well as has quite good experience teaching around the language barrier - you don’t have to know english to repair your bicycle!

"The help is free, but it’s at your own risk, so don’t bring your Rolex 😉"

🗓Workshop dates in February:
February 6th, Tuesday, 5 pm - 8 pm
February 13th, Tuesday, 5 pm - 8 pm
February 24th, Saturday, 11 am - 3 pm
February 27th, Tuesday, 5 pm - 8 pm

Admission free, no registration

In March and April we meet every Tuesday.

Read more about the concept of Repair Café here: link