You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Śniadanie sąsiedzkie | Breakfast with neighbours

Śniadanie sąsiedzkie | Breakfast with neighbours

meeting
📅 Date: 24 February 2024, Saturday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., ul. Grójecka 109 (show on the map)
[English version below]

☕️Śniadanie sąsiedzkie - Breakfast with neighbours
🗓24.02 | 11:00 - 14:00 📍MAL Grójecka 109

☕️Zapraszamy do wspólnego stołu mieszkanek i mieszkańców Ochoty, bywalców MAL Grójecka 109, naszych wolontariuszy i prowadzących zajęcia, uczestników zajęć, słowem - wszystkich zainteresowanych kulturą, inicjatywami lokalnymi i twórczym działaniem.

Spotykamy się w MALowej kuchni, gdzie wspólnie przygotujemy śniadanie:
🥪prosimy o zabranie ze sobą domowych przysmaków
🥗składników do przygotowania przekąsek na miejscu
🍰coś na słodko lub na słono

Jak zwykle, dzielimy się i wymieniamy, wstęp wolny.

🛠PODCZAS ŚNIADANIA DZIAŁA SĄSIEDZKIE Repair Café - WIĘCEJ INGFO O TYM TUTAJ: link

-- ENG --

☕️We invite residents of Ochota, guests of MAL Grójecka 109, our volunteers and instructors, participants of classes, in short - everyone interested in culture, local initiatives and creative activities to join us at the table.

We meet in the MAL kitchen, where we will prepare breakfast together:
🥪please take home-made delicacies with you
🥗 ingredients to prepare snacks on site
🍰something sweet or salty

As usual, we share and exchange, admission is free.

🛠DURING THE BREAKFAST Repair Café IS OPEN - READ MORE HERE: link