You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: IHUMAN

#WiseHabitMovies: IHUMAN

film show
📅 Date: 22 February 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Żelazna 24, Wise Habit Concept Store (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
“IHUMAN”
czas trwania: 99’
Film z polskimi napisami

Sztuczna inteligencja to najpotężniejsza technologia naszych czasów, która może okazać się pomocna w rozwiązaniu najbardziej palących problemów i wyzwań ludzkości, ale też przyczynić się do jej upadku. Film podąża za pionierami w dziedzinie sztucznej inteligencji, pracującymi nad jej coraz bardziej wyrafinowaną formą. iHUMAN to dokument Tonje Hessen Schei o sztucznej inteligencji, władzy i kontroli społecznej.
Film był prezentowany w ramach 17. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!
Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.
www: link
Instagram: @wise.habit

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!

------

#WiseHabitMovies
"IHUMAN"
duration: 99’
Film with Polish subtitles
Artificial intelligence is the most powerful technology of our time, which can prove helpful in solving humanity’s most pressing problems and challenges, but also contribute to its downfall. The film follows pioneers in the field of artificial intelligence, working on its increasingly sophisticated form. iHUMAN is Tonje Hessen Schei’s documentary about artificial intelligence, power and social control.
The film was screened as part of the 17th Millennium Docs Against Gravity Festival.

Don’t know what the Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are.
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Zelazna Street.

Admission is FREE!