You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kontrast 2024

Kontrast 2024

party
concert
meeting
fair
workshops
other
📅 Date: 31 May 2024, Friday

⌚ Start time: 15:00

📌 Place: Warsaw - Ursynów dist., Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, ul. Indiri Gandhi 9 (show on the map)
[English version below]

Przed nami kolejny Kontrast 🙂. Chcemy by było to spotkanie różnych środowisk malarzy figurkowych. Dwa poziomy konkursowe pozwolą na start każdemu kto lubi malować. Przygotujemy także szereg innych atrakcji.

Wstęp na festiwal i udział w konkursie jest bezpłatny.

Harmonogram:

Piątek 31 maja
18.00 – Prezentacja Daniel Fernandez-Truchaud “Jak wyrzeźbiłem figurkę na Kontrast 2024” – parter – sala Szekspir
19.00 – panel dyskusyjny “Storytelling – przyszłość malarstwa figurkowego?”
Paneliści: Katarzyna KAHA Górska, Tue Kaee, Krzysztof Kobalczyk, Erik Swinson i Luca Vergerio.

Sobota 1 czerwca
9.00 – 13.00 – rejestracja modeli do konkursu – biuro festiwalu
9.00 – 14.00 – rejestracja na Speedpainting – biuro festiwalu
20 miejsc – zapisy od godziny 9.00 – 10.00
20 miejsc – zapisy od godziny 11.00 – 12.00
20 miejsc – zapisy od godziny 13.00 do godziny 14.00
10.00 – otwarcie strefy handlowej – parter 1 i 2 piętro oraz pawilon przed budynkiem głównym
10.00 – start wystawy konkursowej – parter
10.00 – start pokazów gier w strefie Gaming – pawilon przed budynkiem głównym
12.30 – Jak malować fajne tła do figurek – prezentacja Anna Machowska –
parter, sala Szekspir
13.30 – Pancerz Space Marinów w stylu Eavy Metal – prezentacja Mamikona
Khatchikiana – parter, sala Szekspir
11.00 – 16.00 – Speedpainting eliminacje – piętro 1 – sala Nikifor
15.00 – 16.00 – prezentacja Luca Vergerio “Storytelling – obraz i figurka” parter, sala Szekspir
16.00 – 18.00 – Speedpainting półfinały – piętro 1 – sala Nikifor
16.30 – 18.30 – Warsztat malarski z Mamikonem Khatchikianianem – 2 piętro, sala Mrożek
18.30 – Prezentacja Filip Królikowski “Nieznane ryzyko malarstwa figurowego – aspekt fizjoterapeutyczny” – parter, Sala Szekspir
16.30 – 20.00 – zamknięcie wystawy konkursowej – sędziowanie prac
19.00 – Panel dyskusyjny z gościem specjalnym Josanem Gonzalesem aka Deathburger – parter – sala Szekspir
20.30 – Koncert – „ŻYŃY & Grzanka – Geek Music Experience” parter – sala Szekspir

Niedziela 2 czerwca
10.00 – start strefy handlowej – 1 i 2 piętro oraz pawilon przed budynkiem głównym
10.00 – start wystawy konkursowej – parter
10.00 – start pokazów gier w strefie Gaming – pawilon przed budynkiem głównym
10.00 – warsztat malarski z Mamikonem Khatchikianianem – 2 piętro, sala Mrożek
11.00 – prezentacja Erik Swinson – parter, sala Szekspir
12.30 – speedpainting finały – 1 piętro – sala Nikifor
13.30 – prezentacja Magnus Fagerberg “Malowanie twarzy z użyciem ograniczonej palety kolorów”
– parter, sala Szekspir
15.15 – odbiór modeli z wystawy konkursowej
16.00 – Prezentacja wyników konkursu – ceremonia wręczenia nagród – parter – Sala Szekspir

Poniedziałek – wtorek 3-4 czerwca
2 dniowy warsztat malarski z Erikiem Swinsonem

Więcej informacji znajdziecie na stronie festiwalu >> link


---- ENG ----

Before us is another Kontrast 🙂. We want it to be a meeting of various circles of miniature painters. Two competition levels will allow everyone who likes painting to start.

Admission to the festival and participation in the competition is free.

Schedule:

Friday, May 31
18.00 - Presentation by Daniel Fernandez-Truchaud "How I carved a figure for Kontrast 2024" - first floor - room Szekspir
19.00 - panel discussion "Storytelling - the future of figure painting?"
Panelists: Katarzyna KAHA Gorska, Tue Kaee, Krzysztof Kobalczyk, Erik Swinson and Luca Vergerio.

Saturday, June 1
9 a.m. - 1 p.m. - registration of models for the competition - festival office
9.00 a.m. - 2.00 p.m. - registration for Speedpainting - festival office
20 seats - enrollment from 9 a.m. - 10 a.m.
20 seats - enrollment from 11 a.m.-12 p.m.
20 seats - registration from 1 p.m. to 2 p.m.
10.00 a.m. - opening of shopping area - first floor 1st and 2nd floor and pavilion in front of the main building
10.00 - start of the competition exhibition - first floor
10.00 - start of game shows in Gaming zone - pavilion in front of the main building
12.30 - How to paint cool backgrounds for figures - presentation by Anna Machowska -
first floor, room Szekspir
13.30 - Space Marin’s Eavy Metal armor - presentation by Mamikon
Khatchikian - first floor, room Szekspir
11.00 - 16.00 - Speedpainting preliminaries - floor 1 - Nikifor room
15.00 - 16.00 - presentation by Luca Vergerio "Storytelling - image and figure" first floor, room Szekspir
16.00 - 18.00 - Speedpainting semifinals - floor 1 - Nikifor room
16.30 - 18.30 - Painting workshop with Mamikon Khatchikianian - 2nd floor, Mrozek room
18.30 - Presentation Filip Królikowski "Unknown risks of figure painting - physiotherapeutic aspect " - first floor, Room Szekspir
16.30 - 20.00 - closing of the competition exhibition - judging of works
19.00 - Panel discussion with special guest Josan Gonzales aka Deathburger - first floor - room Szekspir
20.30 - Concert - " ZYÑY & Grzanka - Geek Music Experience" first floor - room Szekspir

Sunday, June 2
10.00 - start of shopping area - 1st and 2nd floor and pavilion in front of the main building
10.00 - start of the competition exhibition - first floor
10.00 - start of game shows in Gaming zone - pavilion in front of the main building
10.00 - painting workshop with Mamikon Khatchikianian - 2nd floor, Mrożek room
11.00 - presentation by Erik Swinson - first floor, room Szekspir
12.30 - speedpainting finals - 1st floor - Nikifor room
13.30 - presentation by Magnus Fagerberg "Face painting with a limited color palette"
- first floor, room Szekspir
15.15 - collection of models from the competition exhibition
16.00 - Presentation of competition results - award ceremony - first floor - Hall Szekspir

Monday - Tuesday June 3-4
2-day painting workshop with Erik Swinson

You can find more information on the festival website >> link