You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: Helvetica

#WiseHabitMovies: Helvetica

film show
📅 Date: 07 March 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Wise Habit Concept Store, ul. Żelazna 24 (show on the map)
[English version below]

Helvetica to filmowa eksploracja przestrzeni miejskich w dużych miastach i czcionek, które je zamieszkują, a także płynna dyskusja ze znanymi projektantami na temat ich pracy, procesu twórczego oraz wyborów i estetyki stojącej za ich użyciem czcionki.

Film Garego Hustwita obejmuje świat projektowania, reklamy, psychologii i komunikacji, zachęcając nas do ponownego spojrzenia na tysiące słów, które widzimy każdego dnia.

Wśród rozmówców Helvetica znajdują się jedne z najbardziej znanych i innowacyjnych nazwisk w świecie designu, w tym Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville Brody, Stefan Sagmeister, Michael Bierut, David Carson, Paula Scher, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones, Experimental Jetset, Michael C. Place, Norm, Alfred Hoffmann, Mike Parker, Bruno Steinert, Otmar Hoefer, Leslie Savan, Rick Poynor i Lars Müller.

Film w języku angielskim.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!

Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!

---[ENG]----

Helvetica is a cinematic exploration of urban spaces in major cities and the fonts that inhabit them, as well as a fluid discussion with famous designers about their work, their creative process, and the choices and aesthetics behind their use of type.

Gary Hustwit’s film spans the worlds of design, advertising, psychology and communication, encouraging us to take a fresh look at the thousands of words we see every day.
Helvetica’s interviewees include some of the most famous and innovative names in the design world, including Erik Spiekermann, Matthew Carter, Massimo Vignelli, Wim Crouwel, Hermann Zapf, Neville Brody, Stefan Sagmeister, Michael Bierut, David Carson, Paula Scher, Jonathan Hoefler, Tobias Frere-Jones, Experimental Jetset, Michael C. Place, Norm, Alfred Hoffmann, Mike Parker, Bruno Steinert, Otmar Hoefer, Leslie Savan, Rick Poynor and Lars Müller.

Film in English.

Don’t know what the Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.

Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are.
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Zelazna Street.

Admission is FREE!