You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: Whale Nation / Pieśń wielorybów

#WiseHabitMovies: Whale Nation / Pieśń wielorybów

film show
📅 Date: 14 March 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Żelazna 24, Wise Habit Concept Store (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
“Pieśń wielorybów”
Czas trwania: 1h 21’
Film w języku polskim.

Wieloryby żyją na Ziemi od 40 milionów lat i są potężniejsze niż największe dinozaury. „Pieśni wielorybów” zabierają nas w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, pokazując w spektakularny wizualnie sposób potęgę oceanu. Posłuchajmy wyjątkowego śpiewu niezwykłych istot, dzięki któremu komunikują się ze sobą na odległość tysięcy kilometrów. Wyruszmy z najlepszymi fotografami przyrody na świecie w coroczną wędrówkę podwodnych olbrzymów, pokazującą ich niezwykłe zdolności i bogate życie społeczne. Wieloryby w tym filmie opowiadają nam swoją historię i mamy wrażenie przebywania w skórze jednego z nich. To one są prawdziwymi strażnikami naszej planety i zapewniają jej równowagę. Oprócz zapierających dech w piersiach ujęć, posłuchamy także oryginalnej ścieżki dźwiękowej, w której wykorzystano muzykę między innymi Leonarda Cohena, Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Sigur Rós czy Kronos Quartet. Polską narratorką filmu jest Margaret.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!
Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.
Gdzie jesteśmy? Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.
Wstęp WOLNY!
www: link
Instagram: @wise.habit

--- ENG ---

#WiseHabitMovies
"Whale Nation".
Duration: 1h 21’
Film in Polish

Whales have lived on Earth for 40 million years and are more powerful than the largest dinosaurs. "Whale Songs" takes us on a journey through Africa, Asia, Oceania, the Arctic and Antarctica, showing in a visually spectacular way the power of the ocean. Let’s listen to the unique singing of extraordinary creatures, through which they communicate with each other over thousands of kilometers. Let’s go with the world’s best nature photographers on the annual trek of the underwater giants, showing their extraordinary abilities and rich social life. The whales in this film tell us their story and we have the impression of being in the skin of one of them. They are the true guardians of our planet and ensure its balance. In addition to breathtaking shots, we will also listen to an original soundtrack featuring music by Leonard Cohen, Jóhann Gunnar Jóhannsson, Sigur Rós and Kronos Quartet, among others. The Polish narrator of the film is Margaret.

Don’t know what Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.
Where we are. You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Zelazna Street.
Admission is FREE!