You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

#WiseHabitMovies: The Hermit of Treig

#WiseHabitMovies: The Hermit of Treig

film show
📅 Date: 04 April 2024, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., ul. Żelazna 24, Wise Habit Concept Store (show on the map)
[English version below]

#WiseHabitMovies
Czas trwania: 1h 19’

Lekarze powiedzieli Kenowi Smithowi, że nigdy już nie będzie mógł chodzić. Wbrew wszystkiemu, wrócił jednak do zdrowia, ale postanowił zostawić za sobą cywilizację.

Od 40 lat mieszka w samotni nad jeziorem Traig w północnej Szkocji, bez prądu i bieżącej wody. Żyje tym, co przynosi mu ziemia i jezioro. Łowi ryby, rąbie drwa do ogrzania domu i pędzi wino z soku brzozowego. Najbliższa poczta oddalona jest o 27 km. W codzienności tego samotnika ukazuje się jego głęboki, duchowy stosunek do natury. „Gdy kochasz otaczającą przyrodę, ona odwzajemnia się tym samym” – tłumaczy Smith. 70-latek przedstawia również powody, dla których odwrócił się od cywilizacji.

Film jest poematem pokazującym, że dopiero wyjście poza nawias społeczeństwa pozwala na dostrzeżenie tego, co w ludziach najlepsze.

Nie wiesz jeszcze czym jest Wise Habit Concept Store? Już mówimy!
Wise Habit Concept Store to przestrzeń gdzie odbywają różnorodne spotkania, od wystaw sztuki i paneli, po imprezy i warsztaty wellness.
Każde wydarzenie jest starannie zaprojektowane, aby inspirować, łączyć, i celebrować mądrość świadomego życia.
Wise Habit Concept to także wielomarkowy showroom z designerskimi produktami, które zostały wytworzone zgodnie z wartościami Designu, Zrównoważonego rozwoju i Świadomości.

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na warszawskiej Woli, w części historycznej kamienicy Wolfa Krongolda z 1899 r., przy ulicy Żelaznej 24.

Wstęp WOLNY!

----[ENG]----

Doctors told Ken Smith that he would never be able to walk again. Against all odds, however, he recovered, but decided to leave civilization behind.

For the past 40 years, he has lived in a solitary house on Lake Traig in northern Scotland, without electricity or running water. He lives on what the land and lake bring him. He fishes, cuts wood to heat his home and makes wine from birch sap. The nearest post office is 27 kilometers away. In the daily life of this recluse, his deep, spiritual relationship with nature shows. "When you love the nature around you, it reciprocates the same," he says. - Smith explains. The 70-year-old also outlines his reasons for turning away from civilization.

The film is a poem showing that only by stepping outside the bracket of society can one see the best in people.

Don’t know what Wise Habit Concept Store is yet? We’re already telling you!
Wise Habit Concept Store is a space where a variety of gatherings take place, from art exhibitions and panels to wellness events and workshops.
Each event is carefully designed to inspire, connect, and celebrate the wisdom of conscious living.
Wise Habit Concept is also a multi-brand showroom with designer products made with the values of Design, Sustainability and Consciousness.

Where we are.
You’ll find us in Warsaw’s Wola district, in part of Wolf Krongold’s historic 1899 townhouse at 24 Zelazna Street.

Admission is FREE!