You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nickita Tsoy "BODY / SOMA"

Nickita Tsoy "BODY / SOMA"

exhibition
📅 Date: 08 September 2017, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Pragaleria, Stalowa 3 (show on the map)
English version below
-----

Pragaleria ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą w Polsce wystawę indywidualną Nickity Tsoya p.t. „Body / Soma”. Twórczość tego młodego malarza, pochodzącego z Ukrainy, zaskakuje dojrzałością formalną i treściową, a jego obrazy, choć niezwykle rzadko pojawiają się na polskim rynku sztuki, cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów malarstwa. Tytułowa „Soma” to ciało, widziane z medycznego punktu widzenia. To mięso, które mogłoby być obserwowane pod mikroskopem przez skupionych laborantów, mierzone, ważone, i osłuchiwane przez zatroskanych medyków, krojone i zszywane zręcznymi dłońmi chirurgów i patologów. W obrazach Nickity Tsoya odnajdujemy więc cielesność w jej najbardziej biologicznym aspekcie. Materia ciał jest płynna i podlega nieustannym przemianom. Artysta często kreśli ją jedynie przy pomocy transparentnej, białej farby, nakładanej lekko na surowe, niezagruntowane płótno. Bo przecież istnieje też ciało idealne, ciało niebieskie, ciało Boga, ciało z poezji, liryczne, niematerialne, ciało zmysłowe, wreszcie: ciało - Świątynia Ducha. Prawdziwym wyzwaniem dla widza może stać się poszukiwanie śladów uniwersalnego piękna, antycznych cnót i duchowości w zdeformowanych obliczach, pod grubą warstwą przerośniętych mięśni, w nieforemnych i nieproporcjonalnych kończynach postaci z obrazów Nickity Tsoya. Wystawa bierze udział w weekendzie warszawskich galerii Warsaw by Art 2017

Nickita Tsoy
urodzony w 1991 roku w Kijowie. W 2010 roku ukończył liceum plastycznego im. Tarasa Szewczenki. W latach 2010 – 2016 studiował na Narodowej Akademii Sztuk Pięknych I Architektury w Kijowie w Pracowni Malarstwa Ściennego i Kultury Sakralnej pod kierownictwem prof. Storożenka M. A . Dyplom uzyskał w 2016 roku. W 2017 roku uzyskał tytuł Najlepszego Artysty Ukrainy w konkurse „Art Battle” galerii White World w Kijowie. Uczestnik licznych konkursów malarskich i plenerów na terenie Ukrainy i zagranicą (m.in. w Japonii, Francji i Meksyku). Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w Europie.

Najwazniejsze wystawy:
2007, wystawa „Czernobyl”, Paryż (wystawa zbiorowa)
2007, wystawa artystów członków Kijowskiego Stowarzyszenia Koreańskiego, galeria Art hut, Kijów (wystawa zbiorowa)
2012, wystawa „Ukraina i Sport”, galeria Narodowego Związku Artystów Ukraińskich (wystawa zbiorowa)
2012, „Wystawa Świąteczna”, galeria Narodowego Związku Artystów Ukraińskich (wystawa zbiorowa)
2012, „Rosary”, Dom Czekolady, filia Narodowego Muzeum Sztuki Rosyjskiej, Kijów (wystawa zbiorowa)
2014, wystawa indywidualna w prywatnym showroomie kolekcjonerski “Udyvy Dali”, Kijów
2015, „Abstrakcja”, galeria Narodowego Związku Artystów Ukraińskich (wystawa zbiorowa)
2016, „Apperception”, galeria Bunkermuz, Tarnopol
2016, „PUNAB-Kaleidoscope”, Muzeum Sztuki w Odessie, galeria Yellow Giants, (wystawa zbiorowa)
2017, „#ZZZ#BOO#BAG#DOLL”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Odessie, galeria Arteria (wystawa indywidualna)
2017, „Tsoy vs Tsoy”, galeria White World, Kijów

-----

Pragaleria Gallery invites you to visit Nickita Tsoy's „Body / Soma” exhibtion. This is the first solo show in Poland of a young painter from Ukraine. His creations never stop to amaze the viewer by their maturity, both formally and contextually. Nickita Tsoy's paintings rarely appear in polish art market, always exciting collectors special interest. „Soma”, as the title explains, means body, seen from the medical point of view. It is the meat, that could be observed under microscope by focused laboratory assistants, measured, weighted and auscultated by concerned medics or cut open and stitched together by skillful hands of surgeons and pathologists. In Nickita Tsoy's paintings we discover carnality in its most biological form. It appears to be fluid, in a continuous state of flux, often created only with white, delicate, transparent brushstrokes on the surface of an unprimed canvas. And yet, there is also an ideal body existing somewhere, celestial body, Body of God, body lyrical, incorporeal body sensual, finally: body – the Temple of a Spirit. It may come as a challange for a viewer to look for a traces of the universal beauty, antique virtues and spirituality in those deformed faces, under a thick layer of an overgrown muscle tissue or in those shapeless and disproportionate limbs.

Nickita Tsoy
Born in 1991 in Kiev. 2006 - 2010 T.G. Attended T. G. Shevchenko art-school. In 2016 graduated from NAOMA (diploma in monumental paintings and temple culture, led by Professor Storozhenko M.A.). In 2017 awarded „Best Artist of Ukraine” title in „Art battle” constest held by White World Gallery. Participant of many art contests in Ukraine and worldwide (Japan, France, Mexico). His works can be found in many european private collections.

Exhibitions:
2007 "Chernobyl”, Paris (group show)
2007, Exhibition of artists - members of Kyiv Association of Koreans. m. Kyiv. Gallery "Art hut" (group show)
2012, "Ukraine and Sports" NUAU (group show)
2012, “Christmas exhibition”, NUAU (group show)
2012, „"Art Community "Rosary". The exhibition is a branch of the National Museum of Russian Art "Chocolate House” (group show)
2014, Personal exhibition in private art-room"Udyvy Dali (solo show)
2015, "Abstraction" NUAU (group show)
2016, „Apperception”, Bunkermuz gallery, Ternopil (solo show)
2016, „PUNAB-Kaleidoscope”, Art Museum Odessa, Yellow Giants gallery, (group show)
2017, „#ZZZ#BOO#BAG#DOLL”, Contemporary Art Center Odessa, Arteria gallery (solo show)
2017, „Tsoy vs Tsoy”, White World, gallery, Kiev (group show)