You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wernisaż wystawy IN WHITE

Wernisaż wystawy IN WHITE

exhibition
📅 Date: 06 September 2017, Wednesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Graże Galeria Projektantów, Targowa 86 (show on the map)
IN WHITE- malarstwo, instalacje, obiekty
Prezentowaną grupę artystów łączą wspólne zainteresowania sztuką współczesną oraz potrzeby związane z kreowaniem przestrzeni za pomocą bieli w postaci malarskich obiektówi instalacji. Artyści zostali wyłonieni z grupy Painting Arrangement Space / P.A.S./ która zawiązała się w roku 2010. Prezentowani artyści wyrażnie akcentują kreacyjną rolę procesu myślowego. Dla wyrażenia swoich potrzeb posługują się różnymi materiałami często surowymi.Założeniem prezentacji jest pokazanie jakimi drogami, we współczesnej sztuce, kształtuje się kreacja obiektów i instalacji na świecie, a których korzenie wywodzą się z malarstwa. Wystawa ma zwrócić uwagę na materiały jakimi współcześnie posługują się artyści, dla wyrażenia swoich potrzeb związanych z bielą oraz sposób prezentacji dzieła sztuki- jego aranżację w przestrzeni . W odniesieniu do charakteru miejscacałość prezentacji stanowić może pewnego rodzaju działanie z pogranicza site-specific.

IN WHITE – painting, installations, objects
Thisgroupshares a commoninterest in contemporary art, the needsassociated with creatingspaceusingwhite in the formof painting, objects and installations. The exhibitionwillintroduce the part of artisticactivityselected from the group Painting Arrangement Space / P.A.S./, which was established in the year 2010. The artists to expresstheirneedsusedifferent materials, ofenharshoranymundane and varioustechniques. At the same time in thisway, theyemphasize the role of the creativethoughtprocess.The purpose ofthe presentationis to show the way in whichcontemporary art isshaped by the creation of installations and objects in the word, and whoserootsarederived from painting. The exhibitiondrawsattention to materials and techniques, thatartistsuse to express white and the way in which the artworkispresented - itsarrangement in space. In relation to the nature of the place, wholepresentationmay besomekind of action from the border of site-specific.