You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Otwarcie wystawy "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta"

Otwarcie wystawy "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta"

exhibition
📅 Date: 15 September 2017, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum nad Wisłą, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (show on the map)
[Please scroll down for English version]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do Muzeum nad Wisłą na wernisaż wystawy poświęconej twórczości Oskara i Zofii Hansenów.

Otwarcie wystawy: 15 września godz. 20:00

Wystawa: 15 września – 29 października 2017
Kuratorka / Curator: Aleksandra Kędziorek

Przez ostatnie trzy lata pokazywana za granicą – kolejno w Barcelonie, Porto i New Haven – wystawa zostanie w końcu zaprezentowana warszawskiej publiczności. Wydarzenie to jest zwieńczeniem kilkuletnich badań Muzeum dotyczących dorobku małżeństwa Hansenów. Efektem tych działań było m.in. wydanie książki „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” Filipa Springera czy udostępnienie publiczności domu Hansenów w Szuminie. Finałowa wystawa zaprezentuje bogaty wybór projektów, w których Hansenowie, mierząc się z różnymi skalami i dziedzinami projektowania, konsekwentnie rozwijali założenia teorii Formy Otwartej.

Teoria Formy Otwartej, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Przeciwstawiając się strukturom, które definiowali jako Formę Zamkniętą – do końca zaprojektowanym, nie pozostawiającym żadnego marginesu dla kreatywności ich użytkowników i stanowiących raczej pomnik wystawiony ich twórcom niż komfortową przestrzeń do życia – Hansenowie proponowali radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu „tła dla zdarzeń”, passe-partout dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni. Skupiona na procesie, wydobywaniu podmiotowości i tworzeniu ram dla indywidualnej ekspresji, stawała się narzędziem, które mogło być używane i przekształcane przez jej użytkowników, i które łatwo dostosowywało się do ich zmiennych potrzeb.

Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to czwarta odsłona ekspozycji przygotowanej przez Soledad Gutiérrez, Aleksandrę Kędziorek i Łukasza Rondudę, wyprodukowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Wystawa była prezentowana w MACBA w Barcelonie (2014), Muzeum Serralves w Porto (2015) i Yale School of Architecture w New Haven (2016).

*******

The exhibition of Oskar and Zofia Hansen’s legacy showcases various aspects of the Open Form theory, which was the axis of their architectural, artistic and educational work.

Presented by Oskar Hansen during the International Congress of Modern Architecture (CIAM) held in Otterlo in 1959, the theory of Open Form proposed to open architecture up to its users and allow them to co-create it. Hansen fought against what he defined as Closed Form, that is fully designed structures leaving no space for users’ creativity and constituting rather a monument to their authors than a comfortable living space. Instead, Hansen put forward a radical change in the perception of the architect’s role which, in his opinion, should consist in creating a passepartout, a background for everyday life. The mission of architecture should be showcasing people and the richness of their daily activity in space. Architecture should highlight subjectivity and create a framework for individual expression, become an instrument that can be used and transformed by its users and that can easily adapt to their changing needs.

The event held by the Museum of Modern Art in Warsaw is the fourth edition of the exhibition prepared by Soledad Gutiérrez, Aleksandra Kędziorek and Łukasz Ronduda. It has already been presented in MACBA, Barcelona (2014), Serralves Museum, Porto (2015), and Yale School of Architecture, New Haven, US (2016). The Warsaw edition constitutes the culmination of the exhibition’s international tour.