You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Półprawda / Half–Truth / otwarcie / opening

Półprawda / Half–Truth / otwarcie / opening

exhibition
📅 Date: 10 September 2017, Sunday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Królikarnia, ul. Puławska 113a (show on the map)
PÓŁPRAWDA | HALF–TRUTH

Prace współczesnych artystów i artystek z Europy Środkowo-Wschodniej ze zbiorów Art Collection Telekom / Works by Central and Eastern European contemporary artists from Art Collection Telekom

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at Królikarnia Palace

Otwarcie / Opening: 10/09/2017 / 18.00
Wystawa otwarta / On view until: 22/10/2017
Wstęp wolny / Free admission

Artyści i Artystki / Artists: Nevin Aladağ, Anatoly Belov, Geta Brătescu, Braco Dimitrijević, Stanisław Dróżdż, Petra Feriancová, Vladimír Houdek, Hristina Ivanoska, Pravdoliub Ivanov, Mi Kafchin, Šejla Kamerić, Genti Korini, Eva Koťátková, Katarzyna Krakowiak, Zofia Kulik, Nino Kvrivishvili, Little Warsaw, Piotr Łakomy, Vlad Nancă, Paul Neagu, Ioana Nemes, Paulina Ołowska, Roman Ondák, Cristian Răduţă, Stepan Ryabchenko, Slavs and Tatars, Iza Tarasewicz

Kuratorzy / Curated by Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher, Ewa Kozik

Kolekcja sztuki gromadzona od siedmiu lat przez firmę Deutsche Telekom koncentruje się na współczesnej scenie artystycznej krajów, które do 1989 roku pozostawały za żelazną kurtyną. Wystawa w Królikarni stanowi szeroką prezentację prac twórców z Albanii, Bośni, Bułgarii, Czech, Gruzji, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy oraz Węgier. Odnosząc się do wydarzeń historycznych oraz indywidualnych doświadczeń nierozerwalnie związanych z konkretnymi regionami geograficznymi, prezentowane dzieła posługują się międzynarodowym językiem artystycznym oraz komentują znacznie bardziej uniwersalne i aktualne kwestie.

/

For the past seven years, Deutsche Telekom has been building up an art collection, which focuses on the contemporary art scene of countries that remained behind the Iron Curtain until 1989. The exhibition at Królikarnia is a comprehensive presentation of works by artists from Albania, Bosnia, Bulgaria, the Czech Republic, Georgia, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Turkey, and Ukraine. When referring to historical events as well as individual experiences that are inextricably linked with specific geographic regions, the works presented use an international artistic language as well as comment on more recent and universal issues.