You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Guerilla Walk: spacer z Oliverem Hangl i Edytą Jarząb

Guerilla Walk: spacer z Oliverem Hangl i Edytą Jarząb

walk
📅 Date: 05 October 2017, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Załóż bezprzewodowe słuchawki i pozwól się ponieść historiom, ciętemu dowcipowi, improwizacji i muzyce przygotowanym przez Olivera Hangla i Edytę Jarząb. Odkryj miejską dżunglę i zapomnij o klasycznej turystyce miejskiej! Możesz trafić do centrum handlowego albo na basen, do supermarketu bądź restauracji, przejechać się tramwajem lub w ciszy zwiedzić kościół. Odwiedzimy nie tylko miejsca publiczne; być może uchylimy rąbka tajemnicy jakiegoś przechodnia i zajrzymy do jego mieszkania. Takie niespodzianki są typowe dla „Guerilla Walk”, partyzanckich spacerów, które Hangl prowadzi w wielu miastach Europy.
Przechodnie zwracają uwagę na dziwną grupę spacerowiczów w słuchawkach na uszach, próbując zgadnąć, co jest celem ich miejskiej wycieczki. W oczach gapiów zmieniają się w ciekawy gatunek „zwierzęcia” – kolektywnego, częściowo anonimowego i bardzo interesującego. Sami spacerowicze w napięciu oczekują kolejnych punktów spaceru.

„Guerilla Walks” zmieniają percepcję rzeczywistości – uczestnicy zostają odizolowani od otoczenia za pomocą słuchawek, nie rozmawiają nawet z ludźmi stojącymi tuż obok nich. „Guerilla Walk” to okazja na indywidualne, intymne przeżywanie otoczenia w grupie osób wspólnie spacerujących po mieście, w którym prawie wszystko może się zdarzyć.

WAŻNE INFORMACJE
Zapisy: performans@u-jazdowski.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Guerilla Walk – zgłoszenie udziału”
Ostateczny termin i trasa spaceru uzależnione są od pogody. Informacja o ewentualnym odwołaniu wysłana zostanie SMSem w dzień performansu w godzinach 12:00–14:00. W zgłoszeniu mailowym prosimy obligatoryjnie podać numer telefonu.
Maksymalna liczba uczestników: 40 osób
Udział bezpłatny
Słuchawki wydawane będą pod zastaw dokumentu tożsamości
Performans w języku angielskim

O artystach:
Oliver Hangl - wiedeński artysta urodzony w 1968 roku w Grieskirchen, w Austrii. W swojej praktyce wykorzystuje elementy performansu w przestrzeniach medialnych, a także w klasycznych przestrzeniach wystawowych. Interesuje się graniczącymi z zabawą badaniami różnych mechanizmów percepcji w środowisku, głównie (na wpół) publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem psychofizycznej rzeczywistości i fikcji jednostek w społeczeństwie.
Edyta Jarząb - artystka interesuje się głosem jako pomostem między sferą publiczną a prywatną. Słuchaniem, śpiewem i improwizacją jako praktyką społecznego oporu. Bada sonosferę protestów i demonstracji. Organizuje spacery dźwiękowe, warsztaty oraz rozgrzewki przed demonstracjami ulicznymi. Współtworzy kolektyw dźwiękowy Critical Band Ensemble oraz grupę improwizatorek SYRENY.

*****
[en]

Put your wireless headphones on and let yourself be carried away by stories, sharp wit, improvisation, and the music prepared by Oliver Hangl and Edyta Jarząb. Discover the urban jungle and forget about classic urban tourism! We might dive into a shopping centre or a swimming pool, a supermarket or restaurant, take a tram or silently visit a church. It will not be just public places that we’ll be visiting; we might lift the lid on the privacy of some passers-by and peer into their apartment – these surprises are typical for Guerilllawalks, which Hangl conducts throughout Europe.
Passersby notice this strange group of walkers with headphones, trying to guess what is the purpose of their city trip. In the eyes of the viewers, they change into an interesting species of "animal" – partly anonymous, abstract, yet very interesting; that is why such a group often attracts attention. The walkers themselves are tensely awaiting what is coming next, where to go and whom they will meet there.
Guerillawalks change the perception of reality – the participants are isolated from their surroundings with the help of headphones, they don’t even talk to the people standing next to them. Guerillawalks is an opportunity for an introverted, intimate experience within a group of people walking around the city, wherein almost anything can happen.

05 lub 06/10/2017
17:00–20:00

Registration
performans@u-jazdowski.pl
The subject of the email should read: “Guerillawalks – participation”

The final date as well as route are dependent on the weather. In the case of cancellation, information will be sent by SMS on the day of the performance between 12:00 p.m. – 2:00 p.m. Please provide your phone number in the email request.
Maximum number of participants: 40 persons
Free Admission
Headphones will be temporarily issued using the ID card as a deposit