You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Świat pod Lupą 2017 / World in Focus 2017

Świat pod Lupą 2017 / World in Focus 2017

film show
lecture
other
📅 Start Date: 13 October 2017, Friday

⌚ Start time: 15:00

📅 End Date: 14 October 2017

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Kreatywności, Targowa 56 (show on the map)
English version below
_______________________

„Świat pod Lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe” jest dwudniową „podróżą” przez kluczowe i fascynujące tematy międzynarodowe w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i innych interesujących rozmówców z różnych krajów.

Dokąd zmierza świat? Jak będzie wyglądać nowy globalny porządek? Jaką rolę odgrywają miasta i ich mieszkańcy w zmieniającym się świecie? Takie pytania zadajemy sobie w ostatnich latach coraz częściej.

W tegorocznej edycji szczególnie uważnie przyjrzymy się przyszłości miast – to one jak w soczewce skupiają wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie świat i nasza cywilizacja. Postęp technologiczny i dostępność miejsc pracy czyni je atrakcyjnym domem dla coraz większej liczby ludzi. Choć mówiąc o stosunkach międzynarodowych myślimy głównie o państwach, to przecież miasta w nie mniejszym stopniu wchodzą ze sobą w interakcje, uczą się od siebie wzajemnie i szukają odpowiedzi na wyzwania globalne jak zmiany klimatyczne czy migracje. Mądrze zarządzane, wykorzystują zaangażowanie obywateli i nowe technologie, które na przykład poprzez nowoczesną infrastrukturę czynią je miejscami przyjaznymi nie tylko dla mieszkających tam ludzi, ale również dla środowiska naturalnego.

W ramach „Świata pod Lupą 2017” rozmawiać będziemy, jak w ubiegłym roku, także o innych ciekawych i ważnych zagadnieniach ze sfery polityki, bezpieczeństwa, integracji czy kultury.

Pełny program, sylwetki gości i bogata w różnorodne materiały Strefa wiedzy oraz formularz REJESTRACYJNY (!) dostępne są na stronie -> link.

Organizatorzy: Heinrich Böll Stiftung Warszawa & ECFR Warsaw
Partner strategiczny: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego, European Leadership Network, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, DELab UW, Res Publica Nowa, Fundacja Epaństwo, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Fundacja Orange
__________________________________

"World in Focus. Warsaw International Gathering", is a two day journey through the most important and interesting issues of the modern world in the company of renowned intellectuals, experts and many interesting debaters from various countries.

Where is the world headed? What shape will the new global order take? What role will cities and its inhabitants play in a changing world? These questions have become increasingly pressing.

In this year’s edition we will take a closer look at the future of cities. Technological progress and robust labour markets make cities a welcoming place for more and more people. As a result, put into focus the challenges the world and our civilisation faces today. While we tend to think about states when talking about international relations, cities are to a no lesser degree interconnected, as they exchange ideas and seek to find answers to global challenges, such as climate change and migration. Well governed, they can take advantage of citizens’ engagement and new technologies, such as modern infrastructure, which make them friendlier to both their inhabitants and the environment.

During “World in Focus 2017” we will also talk, just as we did last year, about the most important and interesting current issues in politics, international security, integration and culture.

Further information, including profiles of our guests and a range of educational and informational content and REGISTRATION, is available at: link

Organizers: Heinrich Böll Stiftung Warszawa & ECFR Warsaw
Strategic Partner: Miasto Stołeczne Warszawa
Partners: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego, European Leadership Network, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, DELab UW, Res Publica Nowa, Fundacja Epaństwo, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Fundacja Orange