You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Otwarcie wystawy „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem” / Exhibition „Gotong Royong. Things we do together”

Otwarcie wystawy „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem” / Exhibition „Gotong Royong. Things we do together”

exhibition
📅 Date: 19 October 2017, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll below]

Wystawa „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem”
19/10/2017–14 /01/2018

Tytułowy termin gotong royong w języku indonezyjskim oznacza wspólną sprawę. Jest to metoda pracy szeroko stosowana w Indonezji, którą można opisowo przetłumaczyć jako „rzeczy, które robimy razem, ucząc się ich nawzajem we wspólnym działaniu”. Tytuł ekspozycji jest hołdem dla praktyk nieformalnej edukacji artystycznej oraz społecznej samoorganizacji, charakterystycznych dla tamtejszej kultury, ale znanych pod różnymi nazwami w wielu miejscach świata. Pojęcie to stało się zarówno tematem, jak i metodą pracy nad wystawą-spotkaniem w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

W ramach ekspozycji oraz równorzędnego z nią programu publicznego zostaną zaprezentowane i aktywowane praktyki, których celem nie jest wytwarzanie obiektów (choć to też jest możliwe), a raczej afektów – uczuć, przeżyć.

Wystawa zestawi ze sobą działania wywodzące się z pola sztuk wizualnych i performatywnych, opierające się na współpracy. Jej twórcy stosują sztukę jako narzędzie budowania wspólnoty, działając w Ursusie, Wrocławiu, Amazonii, we wsi w Jawie Zachodniej czy na przedmieściach Nowego Orleanu.
W przestrzeni ekspozycji znajdą się dokumentacje, kino, fotografie, kolekcja obiektów i materiałów dydaktycznych prezentujących metodologie zaproszonych artystów i grup. Wielu uczestników wystawy odwiedzi Warszawę i przeprowadzi działania z publicznością. W ten sposób wystawa może stać się początkiem relacji, które wyjdą poza formułę zwiedzania.

Udział biorą:
Irwan Ahmett i Tita Salina, Francis Alÿs, Dorian Batycka, Imani Jacqueline Brown, Centrala: Małgorzata Kuciewicz i Simone de Iacobis, Intervalo-Escola: Táina Azeredo, Claudio Bueno i warszawscy współpracownicy, Forum Lenteng/Akumassa, Marta Frank, Clara Ianni, Robert Kuśmirowski, Alfadir Luna, Edyta Jarząb, Jatiwangi Art Factory, Open Place: Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Alicja Rogalska i Komunitas Pengamen Jalanan, Vincent Rumahloine i Rumah Cemara, Iza Rutkowska i LBH Jakarta, Maciej Siuda, Magdalena Starska i Communitas Pasir Putih, Spółdzielnia Ushirika: Diana Adhiambo, Margert Adhiambo, Philgona Aluo, Brian Bera, Małgorzata Markiewicz, Mary Mueni, Ann Mwikali, Millicent Ochieng, Susan Odhiambo, Rose Onyango, Nancy Opondo, Maureen Otieno, Joanna Rajkowska i Alicja Wysocka, Jaśmina Wójcik i Projekt Ursus Zakłady – współpraca: Hanna Dyrcz, Igor Stokfiszewski, Dominik Strycharski, Rafał Urbacki, Jakub Wróblewski

Kuratorzy:
Marianna Dobkowska
Krzysztof Łukomski

Architektura:
Maciej Siuda

Uczestniczki i uczestnicy Intervalo-Escola - Czas na przerwę:
Adelina Cimochowicz, Jakub Depczyński, Kamila Ferenc, Agata Grabowska, Karolina Grzegorczyk, Mateusz Kowalczyk, Filip Madejski, Ola Rusinek, Jana Shostak, Katarzyna Sztarbała, Bogna Tęczynopol, Jakub Wielgo

Uczestniczki i uczestnicy programu publicznego i dyskursywnego:
Irwan Ahmett i Tita Salina, Táina Azeredo, Dorian Batycka, Imani Jacqueline Brown, Clara Ianni, Edyta Jarząb, Barbara Kinga Majewska, Ewa Alicja Majewska, Michał Kasprzak, Open Place: Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Joanna Pawluśkiewicz, Alicja Rogalska, Vincent Rumahloine, Dominik Strycharski, Arie Syarifuddin, Maja Staśko, Igor Stokfiszewski, Rafał Urbacki, Reinaart Vanhoe, Katarzyna Winiarska, Alicja Wysocka i inni.

Otwarcie wystawy 19/10 będzie połączone z wernisażem wystawy Kamila Kukli w {Bank Pekao Project Room}.
Od 21:00 na dziedzicu zagra DJ.

Patronat honorowy:
Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie

Projekt jest współfinansowany przez
Miasto Stołeczne Warszawa

Wsparcie:
Instytut Adama Mickiewicza działający pod marką Culture.pl, Warung Jakarta

Wstęp na otwarcie wystawy wolny

**********

[en]

Exhibition „Gotong Royong. Things we do together”
19/10/2017–14 /01/2018

„Gotong Royong. Things we do together” is an exhibition-meeting place at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, in which the exhibition and a rich public programme will be intertwined. The idea of community will drive the films, objects, documentation and public activities offered by the artists, activists and educators from places around the world.

The exhibition’s title, Gotong royong, means “common task” in Indonesian. It is a method of work practiced in Indonesia, which can be described as ‘things we do together as we learn about them by acting together.’

Activities aimed not at creating objects (although this, too, may happen) but at bringing out passions and experiences will be presented and triggered during the exhibition and the equally important public programme running parallel to it.
The exhibition will bring together cooperation-based actions coming from the visual and performing arts. As they work in Ursus, Wrocław, Amazonia, a village in West Java or the outskirts of New Orleans, the participants use art as a community-building tool.

Participants:
Irwan Ahmett & Tita Salina (Indonesia), Francis Alÿs (Belgium/Mexico), Dorian Batycka (Canada/Poland), Imani Jacqueline Brown (USA), Centrala Task Force: Małgorzata Kuciewicz & Simone de Iacobis (Poland), Intervalo-Escola: Táina Azeredo, Claudio Bueno (Brazil) and their Warsaw partners, Forum Lenteng/Akumassa (Indonesia), Marta Frank (Poland), Clara Ianni (Brazil), Robert Kuśmirowski (Poland), Edyta Jarząb (Poland), Jatiwangi Art Factory (Indonesia), Open Place: Yulia Kostereva & Yuriy Kruchak (Ukraine), Alfadir Luna (Mexico), Alicja Rogalska (Poland/UK), Vincent Rumahloine (Indonesia), Iza Rutkowska (Poland), Maciej Siuda (Poland), Magdalena Starska (Poland), Ushirika Cooperative: Diana Adhiambo, Margert Adhiambo, Philgona Aluo, Brian Bera, Mary Mueni, Ann Mwikali, Millicent Ochieng, Susan Odhiambo, Rose Onyango, Nancy Opondo, Maureen Otieno, Alicja Wysocka (Kenia/Poland), Jaśmina Wójcik and Projekt Ursus Zakłady – associates: Igor Stokfiszewski, Dominik Strycharski, Rafał Urbacki, Jakub Wróblewski (Poland)

Curators:
Marianna Dobkowska, Krzysztof Łukomski

Architecture:
Maciej Siuda

Participants of Intervalo-Escola – Time for a break
Adelina Cimochowicz, Jakub Depczyński, Kamila Ferenc, Agata Grabowska, Karolina Grzegorczyk, Mateusz Kowalczyk, Filip Madejski, Ola Rusinek, Jana Shostak, Katarzyna Sztarbała, Bogna Tęczynopol, Jakub Wielgo

Participants of public and discoursive programme
Irwan Ahmett i Tita Salina, Táina Azeredo, Dorian Batycka, Imani Jacqueline Brown, Clara Ianni, Edyta Jarząb, Barbara Kinga Majewska, Ewa Alicja Majewska, Michał Kasprzak, Open Place: Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Joanna Pawluśkiewicz, Alicja Rogalska, Vincent Rumahloine, Dominik Strycharski, Arie Syarifuddin, Maja Staśko, Igor Stokfiszewski, Rafał Urbacki, Reinaart Vanhoe, Katarzyna Winiarska, Alicja Wysocka and others

Opening on 19/10 will be connected with vernissage of Kamil Kukla exhibition at {Bank Pekao Project Room}.

Honorary patronage:
Embassy of the Republic of Indonesia in Warsaw

Support:
Adam Mickiewicz Institute as Culture.pl, Warung Jakarta

Admission free