You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

„PTV. Performans TV”, odcinek 1

„PTV. Performans TV”, odcinek 1

film show
lecture
other
📅 Date: 27 October 2017, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

„PTV. Performans TV”, odcinek 1
Performanse, wykłady, seriale internetowe, telewizja on-line i o wiele więcej!

Kuratorki: Agnieszka Sosnowska, Joanna Zielińska

Telewizja umarła czy raczej żyjemy w czasach post-telewizji? Dzisiaj każdy może mieć własny kanał? „PTV. Performans TV” to eksperymentalny program performatywny w formie studia telewizyjnego. Jego punktem wyjścia jest chęć zbadania wpływu tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne.

W pierwszym odcinku „PTV. Performans TV” badaczka postperformansu Marie de Brugerolle zastanowi się, co łączy studio telewizyjne ze studiem artysty i czy telewizja mogłaby być źródłem sztuki konceptualnej. Po przerwie, artystka Oreet Ashery przedstawi fragmenty serialu internetowego „Revisiting Genesis”, poświęconego śmierci w sieci. Kulminacją wieczoru będzie rozmowa o umieraniu w formacie „Death Cafe”. Zaprosimy także na tort i herbatę. Dominika Olszowy zbuduje studio telewizyjne na potrzeby swojego nowego programu. W Kinie w U–jazdowskim pojawi się zwiastun premierowego „Bloku 4”, produkcji berlińskiego kolektywu artystycznego – CONGLOMERATE TV.

Program:
18:00―19:30
Marie de Brugerolle
„Telewizja jako tygiel” - performatywny wykład i pokaz filmów

19:30―20:00
Przerwa

20:00―21:30
Oreet Ashery
Pokaz odcinków serialu internetowego „Revisiting Genesis” Dyskusja w formacie „Death Cafe [Kawiarni śmierci]”

Wstęp wolny. Wydarzenia odbywają się w sali im. W. Krukowskiego w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Rezerwacja miejsc: performans@u-jazdowski.pl

Od 27/10/2017
Dominika Olszowy
„Performans TV” - telewizja internetowa

CONGLOMERATE TV
Trailer „Blok 4” w Kinie w U–jazdowskim

Więcej o programie odcinka 1.: link
Więcej o projekcie „PTV. Performans TV”: link

Dofinansowano ze środków:
Instytutu Francuskiego w Paryżu, Instytutu Francuskiego w Warszawie

-------------------------

"PTV: Performance TV", chapter 1
Performances, lectures, web series, on-line TV and much more!

Curators: Agnieszka Sosnowska, Joanna Zielińska

Is television dead – or are we living in a post-TV era? Can everyone have their own channel? PTV: Performance TV is an experimental performative programme in the form of a television studio. The starting point is the impact of the medium and its idiom on current artistic practices.

The post-performance researcher Marie de Brugerolle will look at what the TV studio and an artist’s studio have in common and whether television could be a source of conceptual art. After the interval, artist Oreet Ashery will present fragments of her web series about digital death – "Revisiting Genesis". The high – or low – point of the evening will be a discussion about dying, in the format of the "Death Café" Tea and cake provided. Dominika Olszowy will build a TV studio for the purpose of her new programme. In our cinema there will be the preview trailer of "Block 4" produced by the Berlin art collective CONGLOMERATE TV.

Programme:
06:00 p.m. ― 07:30 p.m.
Marie de Brugerolle
"TV as a Melting Pot" - performative lecture with screenings

07:30 p.m. ― 08:00 p.m.
Break

08:00 p.m. ― 09:30 p.m.
Oreet Ashery
Screening a few chapters of the web series "Revisiting Genesis"
Discussion in "Death Café" format

Adimission free. Event takes place in Laboratory of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art.
Booking at: performans@u-jazdowski.pl

From 27/10
Dominika Olszowy
"Performance TV" -on-line televison

CONGLOMERATE TV
"Block 4": special trailer in the U–jazdowski Cinema

More about programme of chapter 1: link
More about the project: link

Additional funding
Institut Français Paris, Institut Français, Varsovie