You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Słuchy – Koncerty do Zwiedzania w Królikarni: LUTOSŁAWSKI PIANO DUO:

Słuchy – Koncerty do Zwiedzania w Królikarni: LUTOSŁAWSKI PIANO DUO:

concert
📅 Date: 03 November 2017, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Królikarnia, ul. Puławska 113a (show on the map)
Tegoroczne Słuchy skupione są na relacji muzyka – przestrzeń – światło. Podczas "Koncertów do Zwiedzania" będziemy się kierować ścieżką wytyczoną przez zmysły słuchu i wzroku.

Posłuchajmy z bliska lub z daleka. Zerknijmy z dystansu lub podejdźmy do wykonawcy na wyciągnięcie ręki. Zamknijmy oczy lub zasłońmy uszy.

Nie możemy być w każdej sali wystawowej jednocześnie. Czy wtedy coś nam z obrazu lub rzeźby umyka? Czy dzieło wystawiane w galerii „dzieje się” tylko kiedy je widzimy, czy również wtedy gdy nas tam nie ma? Czy to samo dotyczy muzyki i wykonawców trwających niczym rzeźby w salach wystawowych?

▼ Program ▼

27 października, piątek, godz. 20.00
RECITAL SOLOWY NA 3 WIOLONCZELE
Mikołaj Pałosz – wiolonczela
Michał Pepol – wiolonczela
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela
w programie m.in.: Johann Sebastian Bach, Tomasz Sikorski, Arvo Pärt, Sławomir Wojciechowski (premiera nowego utworu), Mikołaj Pałosz, Wojciech Blecharz


3 listopada, piątek, godz. 20.00
2+1/4
LUTOSŁAWSKI PIANO DUO: Emilia Sitarz, Bartek Wąsik
w programie m.in.: Georg Friedrich Haas, Tomasz Sikorski


3 listopada, piątek, godz. 22.00
NOCOWANIE PRZY FORTEPIANIE
w programie Erik Satie "Vexations"
zapisy: edukrolikarnia@mnw.art.pl


18 grudnia, poniedziałek, godz. 20.00
proMODERN – shakespired
światowa premiera najnowszej płyty zespołu proMODERN
w programie m.in. Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, Paweł Łukaszewski

na wszystkie koncerty wstęp bezpłatny

organizatorzy: Stowarzyszenie Kwadrofonik, Muzeum Rzeźby w Królikarni
reżyseria przestrzeni – Przemysław Klonowski
projekcje wideo – Jagoda Chalcińska JAGO VJ
reżyseria dźwięku – Robert Migas
koordynacja – Emilia Sitarz, Julia Łuczywo

Projekt finansuje m.st. Warszawa
Wydarzeniu patronuje magazyn Glissando

----------

▼ English ▼

LISTENINGS – CONCERTS TO BE TOURED

This year’s Listenings are centred upon the relationship between music, space and light.

During the Concerts to be toured we will follow the trail blazed by the senses of hearing and sight.

Let’s listen from near and far. Let’s glance from a distance or approach the performer within arm’s reach. Let’s close our eyes or cover our ears.

We can’t be present in each exhibition hall at once. Do we then miss out on a picture or sculpture? Is work of art exhibited in a gallery ‘performed’ only when we see it or maybe also when we aren’t there? Does the same apply to music and performers, who are held still as if they were sculptures in exhibition halls?