You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Images That Move - European Conference on Film Education

Images That Move - European Conference on Film Education

meeting
workshops
lecture
other
📅 Date: 21 November 2017, Tuesday

⌚ Start time: 10:30

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Narodowy Instytut Audiowizualny, Wałbrzyska 3/5 (show on the map)
Zapraszamy do udziału w europejskiej konferencji o edukacji filmowej pt. 'Images That Move' organizowanej 21 listopada przez Creative Europe Desk Polska we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym.

Podczas wydarzenia, oprócz prezentacji polskich i europejskich ekspertów, uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez realizatorów europejskich projektów z obszaru grantowego Edukacja filmowa (komponent MEDIA programu Kreatywna Europa). Wykład otwierający na temat kreatywnej edukacji medialnej wygłosi prof. Wanda Strauven z Goethe-Universität we Frankfurcie. Podczas paneli dyskusyjnych podsumowane zostaną europejskie doświadczenia związane z tworzeniem partnerstw pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz z włączaniem różnych grup odbiorców.

Swój udział potwierdzili europejscy eksperci: prof. Wanda Strauven (Goethe-Universität Frankfurt), Bernard McCloskey (Northern Screen Ireland), Simone Fratini (Fondazione Cineteca di Bologna), Ginte Zulyte (Meno Avilys), a także m.in. prof. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Joanna Zabłocka-Skorek (dyrektor programu KinoSzkoła), Ewelina Waląg (liderka Filmoteki Szkolnej).

Konferencja odbędzie się w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5
Prezentacje ekspertów i panele dyskusyjne odbywające się w Sali konferencyjnej ZIEMIA OBIECANA będą tłumaczone symultanicznie.

Zainteresowanych warsztatami prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym -> link
Spotkania z europejskimi ekspertami w salach Minimax 1,2 oraz Wielka Gra odbędą się w języku angielskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy - formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: link

***
Come to Warsaw and join Creative Europe Desk Poland and National Film Archive – Audiovisual Institute for Images That Move – European Conference on Film Education on November 21.

During the event, presentations will be delivered by leading Polish and European experts in film education. Moreover, the participants will have an opportunity to take part in workshops conducted by representatives of organisations involved in European projects co-financed within Film Education scheme of Creative Europe’s MEDIA Sub-programme. Keynote speech on creative media education will be delivered by prof. Wanda Strauven, Goethe-Universität Frankfurt. During panel discussions European experiences in the field of partnerships building among institutions as well as inclusion of various groups of recipients will be discussed.

The participation in the event has been confirmed by European experts: prof. Wanda Strauven (Goethe-Universität Frankfurt), Bernard McCloskey (Northern Screen Ireland), Simone Fratini (Fondazione Cineteca di Bologna), Ginte Zulyte (Meno Avilys), as well as, among others, prof. Bogusław Skowronek (Pedagogical University in Cracow), Joanna Zabłocka-Skorek, phd (KinoSzkoła Programme Director), Ewelina Waląg (School Filmoteque Programme Leader).

The conference will take place at the premises of National Film Archive – Audiovisual Institute in Warsaw, Walbrzyska St. 3/5.
Presentations, lectures and panel discussions taking place in ZIEMIA OBIECANA Conference Room will be translated simultaneously.

For those interested in workshops, previous registration is required by choosing the preferable option in registration form. Meetings with European experts taking place in rooms Minimax 1, 2 and Wielka Gra will be held in English.

Participation in the event is free of chargé, however due to limited number of seats, previous registration is required. Registration form is available at link.