You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pokaz filmu "Solidarność według kobiet"

Pokaz filmu "Solidarność według kobiet"

film show
meeting
📅 Date: 17 November 2017, Friday

⌚ Start time: 17:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 (show on the map)
(For English scroll down)

Pokaz filmu "SOLIDARNOŚĆ WEDŁUG KOBIET" i dyskusja panelowa

SPOTKANIE: W rozmowie udział wezmą: Marta Dzido i Piotr Śliwowski - twórcy filmu, Alina Cała - historyczka, Kinga Dunin -pisarka i socjolożka Moderacja: Agnieszka Grzybek (działaczka feministyczna, Fundacja STER)

MIEJSCE: Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ulica Karowa 20

CZAS: piątek 17 listopada, w godzinach 17:30-20:30

Film wyświetlony zostanie z angielskim napisami, spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim (z możliwością tłumaczenia)

Pokaz i dyskusja są częścią konferencji: "GENDER, GENERATIONS, COMMUNISM IN CENTRAL AND SOUTH -EASTERN EUROPE: CONCEPTS, DISCOURSES, AND PRACTICES" organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Goethego w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

Tematem spotkania będzie pełnometrażowy film dokumentalny Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego “Solidarność według kobiet”. Dokument przybliża historię zaangażowania kobiet w działalność opozycyjną w okresie PRL. Wykorzystując materiały archiwalne i rozmowy z działaczkami opozycji przedstawia alternatywną dla powszechnie znanej wizję przemian społecznych w okresie PRL, wskazując na kobiety jako ważne podmioty inicjujące kluczowe wydarzenia historyczne (strajk w Stoczni Gdańskiej) i kształtujące rozmaite wizje przyszłości Polski, także po upadku socjalizmu. Podczas dyskusji panelowej, na którą zapraszamy po projekcji filmu zastanowimy się nad wartością dokumentu jako pomostu pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to w jaki sposób przynależność pokoleniowa wpływa na postrzeganie historii kobiet w Solidarności, a także na ile dłuższa perspektywa historyczna umożliwia nowe konceptualizacje przeszłości związanej z PRL oraz zmianą systemową lat 90. Dyskusję panelową poprowadzi Agnieszka Grzybek. W rozmowie udział wezmą: Alina Cała, Kinga Dunin, Marta Dzido and Piotr Śliwowski. Film wyświetlony zostanie z angielskim napisami.

*****

Movie screening and panel discussion about the documentary “SOLIDARITY ACCORDING TO WOMEN"

DISCUSSION: The panel discussion will follow the film screeing. The particiapnts of the panel are: Marta Dzido and Piotr Śliwowski - film creators, Alina Cała - historian, Kinga Dunin - writer and sociologist, Moderation: Agnieszka Grzybek (feminist activist: STER Foundation)

PLACE: Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ulica Karowa 20

TIME: Friday, 17 listopada, between 5:30-8:30 pm

The screening is part of the conference "GENDER, GENERATIONS, COMMUNISM IN CENTRAL AND SOUTH -EASTERN EUROPE: CONCEPTS, DISCOURSES, AND PRACTICES" organised by: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Slavonic Studies at the University of Leipzig, Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences, Goethe Institute in Warsaw, History Meeting House

This meeting is devoted to the full length documentary film by Marta Dzido and Piotr Śliwowski „Solidarność według kobiet” [„Solidartiy According to Women”]. The documentary follows the history of women's engagement in opposition movements during the times of Polish People's Republic (1945-1989). Utilizing the archival material and interviews with women active in the opposition moments, it presents an alternative historical narrative, highlighting the role of women in initiating and shaping the fundamental transformation's in Poland's recent past. During the discussion that will follow the screening of the film, we will tackle issues related to the ways in which past and present intersect in the documentary. We will ask how the generational differences impact the visions of women's agency, the ways of narrating the Solidarity's past and, more broadly, conceptualizations of history of socialist past and the transformation of 1989. The panel discussion will moderated by Agnieszka Grzybek. Panel participants include: Alina Cała, Kinga Dunin, Marta Dzido and Piotr Śliwowski.

The film will be screened with English subtitles. The discussion language will be English (with the Polish translation).