You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

XXVI Debata Tischnerowska - Religijna tolerancja?

XXVI Debata Tischnerowska - Religijna tolerancja?

lecture
📅 Date: 22 November 2017, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Uniwersytet Warszawski, Stary BUW (show on the map)
W jaki sposób powinien się dzisiaj wyrażać ideał tolerancji religijnej i jakie jest miejsce religii we współczesnej Europie? Gdzie znajdują się pola dla wzajemnego dostosowania różnych tradycji kulturowych w obrębie przestrzeni politycznej UE, jakie granice są zaś nieprzekraczalne? Czy europejska kultura liberalna oraz islam mogą współistnieć oraz na jakich warunkach? Czy potencjalny konflikt między projektem Unii Europejskiej, a poszczególnymi tradycjami religijnymi jest możliwy do rozwikłania czy też pozostaje nieusuwalny? O tym będziemy rozmawiać podczas XXVI Debaty Tischnerowskiej!

Naszymi gośćmi będą:

Aneta Gawkowska
Doktor habilitowana w ISNS UW, specjalistka w zakresie filozofii społeczno-politycznej

Agnieszka Graff
Doktor habilitowana w OSA UW, publicystka feministyczna, zasiada w Radzie Programowej Kongresu Kobiet

Bassam Tibi
Profesor emeritus Uniwersytetu w Getyndze, specjalista w zakresie relacji między islamem a polityką

Joseph H. H. Weiler
Profesor New York University School of Law, ekspert w dziedzinie związków religii i prawa

Prowadzenie:
Marcin Król
Profesor historii idei, Uniwersytet Warszawski

Shalini Randeria
Profesor antropologii i socjologii, Rektorka Instytutu Nauk o Człowieku

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
Uniwersytet Warszawski
Kultura Liberalna

Debata będzie prowadzona w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!