You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu

Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu

exhibition
📅 Date: 16 November 2017, Thursday

⌚ Start time: 9:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Żydowski Instytut Historyczny, Tłomackie 3/5 (show on the map)
[For English scroll down]

16 listopada po raz pierwszy pokażemy oryginalne dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Na wystawie „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” opowiemy o grupie Oneg Szabat, która działając w konspiracji, w nieludzkich warunkach getta i ciągłego zagrożenia śmiercią, pozostawiła nam najważniejsze świadectwo Zagłady.

Wystawę będzie można zobaczyć w budynku przy ul. Tłomackie 3/5 - jednym z najbardziej doświadczonych przez historię i symbolicznych dla losu polskich Żydów miejsc Warszawy.

Wystawa „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” to kluczowy punkt programu Oneg Szabat. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o Podziemnym Archiwum Getta Warszawy i upamiętnianie jego twórców - Emanuela Ringelbluma i grupę Oneg Szabat.

Tłomackie 3/5, siedziba Żydowskiego Instytutu im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Zapraszamy.

Dla większości z nas Zagłada to liczby. Tysiące, setki tysięcy, miliony zamordowanych Żydów. A przecież każdy z tych ludzi miał imię, nazwisko, rodzinę, własną historię. Co czuli zamknięci w gettach i obozach? O czym myśleli? Jak widzieli swoją przyszłość?
Ich świadectwa zachowały się dzięki pracy konspiracyjnej grupy Oneg Szabat (hebr. Radość Soboty!). Kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów zebranych i zakopanych pod ziemią z nadzieją, że zostaną odnalezione i odczytane w lepszych czasach.
Wystawa “Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” oddaje głos Emanuelowi Ringelblumowi, jego towarzyszom i tysiącom często bezimiennych polskich Żydów.
Ocalmy pamięć o nich. To nasz czas sprawowania opieki nad tym dziedzictwem.

O grupie Oneg Szabat i wyjątkowym miejscu - Tłomackie 3/5:
W latach 1940-1943 w warszawskim getcie grupa kilkudziesięciu osób pod przewodnictwem historyka Emanuela Ringelbluma podjęła się zbierania i opracowania szeroko pojętej dokumentacji losu polskich Żydów pod okupacją niemiecką. Spotykali się w soboty. Przyjęli nazwę Oneg Szabat, co w języku hebrajskim znaczy radość soboty. W tym czasie nikt nie wiedział jeszcze, że nasilające się prześladowania przerodzą się w masową eksterminację narodu, a praca, której się podjęli, stanie się jednym z najważniejszych świadectw Zagłady. Miejscem ich spotkań był budynek Głównej Biblioteki Judaistycznej oraz Instytutu Nauk Judaistycznych przy ul. Tłomackie 3/5, dzisiejsza siedziba Żydowski Instytut Historyczny i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Od czasu odnalezienia pod gruzami zrujnowanej Warszawy, to właśnie tutaj przechowywane jest Podziemne Archiwum Getta Warszawy. 16 listopada w tym samym miejscu otworzy się wystawa „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”.

Od 16 listopada do 7 grudnia 2017 roku wystawa „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” otwarta będzie dla odwiedzających bezpłatnie.

INFORMACJA ORGANIZACYJNA:
Powierzchnia i specyfika wystawy pozwala na jednoczesne zwiedzanie jedynie 35 osobom. W związku z tym prosimy o rezerwację online i wybór dogodnej godziny odwiedzin. Dzięki temu nie będzie potrzeby oczekiwania na miejscu. Oprowadzania po wystawie odbywają się w grupach 35-osobowych co 30 minut. System rezerwacji wizyt jest dostępny tutaj: link lub poprzez e-mail: rezerwacja@jhi.pl

Wystawa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 18:00
Sobota: NIECZYNNE
Niedziela: 10:00 – 18:00

Adres: Ul. Tłomackie 3/5, Warszawa

Metro: Ratusz Arsenał
Autobus; tramwaj: Plac Bankowy

ZAPRASZAMY!

O organizatorach:
Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
Zapraszamy do odwiedzenia platformy Oneg Szabat i wsparcia nas w inicjatywie ocalania świadectwa dla lepszych czasów: onegszabat.org

Żydowski Instytut Historyczny
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

*****

WE’D LIKE TO INVITE YOU TO THE PERMANENT EXHIBITION „WHAT WE WERE UNABLE TO SHOUT OUT TO THE WORLD”, DEDICATED TO THE UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO AND TO ITS CREATORS

On 16 November, the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute and the Association of the JHI of Poland will present to the public – for the first time – documents collected by the secret group Oneg Shabbat. The exhibition is one of the key elements of the Oneg Szabat program.

The documents form the Underground Archive of the Warsaw Ghetto, founded by Emanuel Ringelblum, historian, and social activist. He gathered together a group of people who documented the life and death of the Warsaw Ghetto. When they realized that the Ghetto will be liquidated, and themselves – along with others – will be transported to a death camp, they buried the documents in a basement of the Borokhov school at Nowolipki 68. They survived in hiding from 1946 and 1950 when the second part of the archives was found. The documents were rediscovered and recovered from the remains of the Ghetto only thanks to the fact that Hersz Wasser, one of the people who knew the location, survived the Holocaust.

The Archive is one of the most important testimonies about the Holocaust of Polish Jews – not only due to diversity and documentary value of collected materials. More than anything, it is a record of the Holocaust as seen by its victims. As Paweł Śpiewak, Director of the JHI and curator of the exhibition, says: „They wrote the first history of the Holocaust. They were writing it every day, despite living in conditions of extreme indignity, living in fear of transports and death in a gas chamber, living in grief after loved ones”.

The title of the exhibition was taken from the testament left by Dawid Graber, who belonged to a group of people hiding the first part of the Archive. He wrote: „What we were unable to shout out to the world, we buried in the ground”. Dawid Graber was 19, and while hiding in a hurry last remaining boxes and milk cans with documents, he had one hope: „that future generations will recall our suffering and pain, that during the fall, there were also people who had the courage to do this work”.

The main subject of the exhibition will be the activity of particular members of the group and the story of the Archive they created together – from its beginning until today. By a wooden table, which symbolizes a space of physical, intellectual and spiritual – as written by Emanuel Ringelblum — „kindred union” — we will present biographies of particular members and their contribution to the Archive. Selected fragments from diaries will illustrate the motivations of the Oneg Shabbat group; we will see, among others, original testaments left by Izrael Lichtensztajn, Gela Seksztajn, Nachum Grzywacz and Dawid Graber.

The documents-testimonies of the Holocaust will be presented in chronological order, which will illustrate the looming apocalypse – and the apocalypse happening. It will include materials about the extermination action in the Warsaw Ghetto and documents about the Treblinka death camp.

A separate part of the exhibition will be dedicated to the history of the group – from the moment of hiding the Archive until the present day. We will display documents which describe the efforts of hiding the Archive, of its recovery and following stages of preservation, cataloging, analysis, edition of the documents, up until including the Archive in the „Memory of the World” UNESCO register in 1999. We pay special attention to showing the physical dimension of documentation (damages, disappearing ink etc.), as well as to methods of reconstruction of damaged text – such as comparing subsequent copies of documents of hyperspectral imaging.

„We owe a great debt to these people. Their work is a testimony of courage and unique resistance. It wasn’t military resistance – it couldn’t have been. They had no rifles. They had enough imagination, enough awareness, to collect all documents of the Holocaust. The work of Oneg Shabbat allows us today to understand the fate of Jews in weeks, hours before death; to see the history from the perspective of the victims. To understand their despair, loneliness, fear. This is a special testimony”, says Professor Paweł Śpiewak.

On 16 November, the words of Dawid Graber, Nachum Grzywacz, Gela Seksztajn, Gustawa Jarecka and many others, who had no hope for living anymore, but still had hope for truth, will be heard at Tłomackie street again. As Emanuel Ringelblum wrote: „The world will ask: what did the people from the Warsaw Ghetto think about when they already knew that they won’t escape death?”

The exhibition is curated by Professor Paweł Śpiewak.

Between 16 November and 7 December 2017, the exhibition is available free of charge. The reservation system will be launched on 6 November.

SPECIAL ARRANGEMENTS:
The floor area and special requirements of the exhibition mean that only 35 people can be allowed inside at the same time. Because of these restrictions, we kindly ask you to book your visit online in advance so you don’t have to wait when you arrive. Tours for groups of up to 35 people take place every 30 minutes. The online booking system is now available: link

Venue: ul. Tłomackie 3/5, Warsaw

Metro stop: Ratusz Arsenał
Bus/tram stop: Plac Bankowy

We look forward to seeing you!

Organizers:
The Oneg Szabat program, marking the 70th anniversary of the founding of the Jewish Historical Institute, is prepared by the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland within the framework of a public-private partnership.
We invite you to visit the Oneg Shabbat platform and to support our initiative of saving the “testimony for better times”: onegszabat.org