You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

I meditate Warszawa / oddech - medytacja

I meditate Warszawa / oddech - medytacja

workshops
📅 Date: 23 November 2017, Thursday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Żoliborz dist., ul. Słominskiego 19/55 (show on the map)
#medytacja #oddech #zabawa #uważność
Wstęp wolny!

Rejestracja na warsztat: link

I meditate to dynamiczna sesja łącząca elementy medytacji, oddechu oraz delikatnej pracy z ciałem. Zajęcia są wstępem do całej palety kursów Art of Living.

Poznaj techniki oddechowe, które pomagają uspokoić rozbiegane myśli i wprowadzają umysł bez wysiłku w stan wyciszenia.
Doświadcz medytacji, która jest niezwykle prostym i skutecznym narzędziem sprowadzającym umysł w chwilę obecną. Dowiedz się o zasadach skutecznego działania, naturze umysłu. Uwolnij stres i napięcie. Działaj dynamicznie jednocześnie zachowując spokój umysłu.

Jak się przygotować:
- przyjdź w komfortowym ubraniu
- nie jedz dużego posiłku wcześniej niż 1,5 h przed przybyciem na sesje
- na sesje nie można przychodzić po spożyciu alkoholu lub narkotyków
- przyprowadź ze sobą przyjaciół :)

20:00-21:30
Miejsce: ul.Słomińskiego 19 m 55, Warszawa. [10 piętro]
Wstęp wolny!

The Art Of Living Foundation jest jedną z największych NGO (organizacji pozarządowych) na świecie opierającej swoją działalność na wolontariacie. Jest zarejestrowana przy ONZ i posiada status specjalnego konsultanta przy WHO, UNESCO oraz ECO – SOC. Fundacja działa w ponad 160 krajach świata prowadząc działalność edukacyjno-charytatywną. Ponad 300 mln ludzi na świecie zostało objętych pomocą Art of Living Foundation lub skorzystało z kursów.

W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na Facebook.

Do zobaczenia! :)
link

--------------------------------

#meditation #breath #fun #awareness

Registration: link

iMEDITATE is a dynamic session that combines elements of meditation, breathing and exercises. Classes are an introduction to the entire range of Art of Living courses.

Discover the breathing techniques that help calm your thoughts and put your mind effortlessly into a quiet state.
Experience meditation, which is an extremely simple and effective tool to bring down the mind at the moment. Learn about the principles of effective action, the nature of mind. Reduce stress and tension. Act dynamically while keeping your mind calm.

How to prepare:
- Come in comfortable clothes
- Do not eat a large meal later than 1.5 hours before the start of the session
- You can not come to the session after drinking alcohol or drugs
- Bring your friends with you
20:00-21:30
Place: ul.Słomińskiego 19 m 55, Warsaw. [10th floor]
Free entrance!

The session is conducted in English and Polish.

The Art Of Living Foundation is one of the world's largest voluntary NGOs based in the world. It is registered with the UN and has the status of a special consultant at WHO, UNESCO and ECO - SOC. The Foundation operates in more than 160 countries around the world conducting educational and charity activities. More than 300 million people in the world have been assisted by the Art of Living Foundation or have taken courses.

If you have any questions, please write to us on Facebook.

See you soon! :)
link

Free entrance!