You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

American Dark Stories | Nocny Maraton Filmowy na UW

American Dark Stories | Nocny Maraton Filmowy na UW

film show
📅 Start Date: 08 December 2017, Friday

⌚ Start time: 20:00

📅 End Date: 09 December 2017

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Uniwersytet Warszawski, Ulica Krakowskie Przedmieście (show on the map)
[ENGLISH VERSION BELOW]

Nierozwiązane zagadki kryminalne 🔫
Unoszące się w powietrzu kłęby papierosowego dymu 🚬
Ciemne zaułki i miejsca, w których nikt z nas raczej nie chciałby się znaleźć, a także historie, których niektórzy woleliby może nie poznawać... 👀
Krew nieraz się poleje, 💉
A napięcie będzie rosnąć aż do ostatnich minut seansu! 😱

To nie może być nic innego jak American Dark Stories 🇺🇲 - NOCNY MARATON FILMOWY NA UW! 🌃
Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka z tych mrocznych, amerykańskich historii, które będziecie mieli okazję poznać już niebawem!

KIEDY: weekend 8-9 grudnia! (Piątek i Sobota) - startujemy codziennie po 20.00
GDZIE: Sala 200, Budynek Zarządu Samorządu Studentów UW - Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 24)

WSTĘP WOLNY! Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, nie tylko studentów! 😉

----------

🎦 FILMOWY ROZKŁAD JAZDY! 💣

PIĄTEK (8 grudnia)

20.00 "PSYCHOZA" (Psycho), reż. Alfred Hitchcock (1960)
Czyli o tym, że czasem lepiej położyć się spać brudnym i o niebezpieczeństwach, jakie mogą na nas czyhać podczas samotnych wycieczek pod prysznic. Zwłaszcza w przydrożnym motelu, którego właścicielem jest kolekcjoner wypchanej zwierzyny.

22.00 "MECHANICZNA POMARAŃCZA" (A Clockwork Orange) reż. Stanley Kubrick (1971)
Czyli o tym, że muzyka nie zawsze łagodzi obyczaje i zarazem przestroga, że na prawdziwych melomanów lepiej uważać. A już zwłaszcza na wielbicieli Beethovena i jego IX Symfonii.


SOBOTA (9 grudnia)

20.00 "BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA" (Sunset Boulevard), reż. Billy Wilder (1950)
Czyli o tym, że z niektórymi kobietami lepiej nie zadzierać. Nie dość, że Wasze zwłoki na tafli basenu może fotografować pół miasta, to jeszcze na koniec będziecie musieli zwierzyć się ze swojej historii widzom.

22.00 "CHINATOWN" (Chinatown) reż. Roman Polanski (1974)
Czyli o tym, że niektórych części miasta naprawdę lepiej nie odwiedzać. A pięknym kobietom po prostu nie można ufać. Dla zasady.

----------

Maraton organizowany jest w ramach cyklu "Prawie Kino: American Classics", który możliwy jest dzięki współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych (U.S. Embassy Warsaw). Spotykamy się w największych ośrodkach akademickich w Polsce, by wspólnie obejrzeć filmy z listy 100 najlepszych amerykańskich filmów wszech czasów opracowanej przez American Film Institute.

Organizatorzy: Prawie Kino, Niezależne Zrzeszenie Studentów, NZS UW
Partner cyklu: U.S. Embassy Warsaw
Patronat Honorowy: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Partner merytoryczny: Legalna Kultura
Patronat medialny: Czasopismo EKRANy

* * * * * * * * * *

Unsolved crime riddles…🔫
Hovering smoke clouds of cigarettes in the 🚬
Dark alleys and places where none of us would rather find ourselves and also stories that some would prefer not to know ... 👀
Blood will be shed not once, 💉
The tension will grow until the last minute of the show 😱

It cannot be anything else but American Dark Stories 🇺🇲 - THE NIGHT MOVIE MARATHON at the University of Warsaw!
Especially for you we have chosen some of these dark american stories which you will have an opportunity to become acquainted with very soon!

WHEN? 8-9th December! (FRIDAY & SATURDAY) – we start every day at 8 P.M.
WHERE? Room 200, Building of the Board of The Student Government - The Main Campus of the University of Warsaw (Krakowskie Przedmieście Street 24)

FREE ENTRANCE! We invite everyone, not only students! 😉

----------

🎦 THE MOVIE NIGHT TIMETABLE! 💣

FRIDAY (8th December)

20.00 "PSYCHO" (1960) directed by Alfred Hitchcock
Sometimes it is better to keep away from water and do not wash before going to bed. Various dangers are waiting for us during alone trips to the shower. Especially if we spend a night in some roadside motel which owner is a collector of stuffed animals.

22.00 "A CLOCKWORK ORANGE" (1971) directed by Stanley Kubrick
Music does not always alleviate the customs and it is also a warning that we should beware of the real music lovers. Above all of the devotees of Beethoven and his Ninth Symphony.


SATURDAY (9th December)

20.00 "SUNSET BOULEVARD" (1950) directed by Billy Wilder
There are women do not mess with. Not only that your corpse can be photographed by the half of the city but also you will have to confide your story to the audience.

22.00 "CHINATOWN" (1974) directed by Roman Polanski
Keep your eyes wide open and do not trust pretty women. Just for principle.

----------

The Marathon is organized as part of the series "Prawie Kino: American Classics”, which is possible thanks to cooperation with the Embassy of the United States (U.S. Embassy Warsaw). We meet at the largest academic centers in Poland to watch together productions from The list “AFI’s 100 GREATEST AMERICAN FILMS OF ALL TIME” made by American Film Institute.