You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spotkanie z Liu Ding i Carol Yinghua Lu - "Długi cień. Dziedzictwo socrealizmu w chińskiej sztuce współczesnej od śmierci Mao do dziś"

Spotkanie z Liu Ding i Carol Yinghua Lu - "Długi cień. Dziedzictwo socrealizmu w chińskiej sztuce współczesnej od śmierci Mao do dziś"

meeting
lecture
📅 Date: 14 December 2017, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3 (show on the map)
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie z Liu Ding i Carol Yinghua Lu "Długi cień. Dziedzictwo socrealizmu w chińskiej sztuce współczesnej od śmierci Mao do dziś".

Spotkanie w języku angielskim i polskim w tłumaczeniu symultanicznym.

Dyskusję po spotkaniu poprowadzi Dorota Jarecka.

Od zagadnienia sztuki do zagadnienia pozycji: Długi cień socrealizmu w chińskiej sztuce współczesnej to projekt badawczy zainicjowany przez artystę Liu Dinga i krytyczkę sztuki Carol Yinghua Lu. Dotyczy on narracji historycznych i konstruktów ideologicznych na których zbudowana została chińska sztuka współczesna od 1949 roku, czyli 67 lat, które upłynęły od powstania Chińskiej Republiki Ludowej, do dziś. Projekt przygląda się narracjom, które wyłoniły się wraz z ukształtowaniem się socrealizmu jako naczelnej zasady twórczości artystycznej na przestrzeni trzech dekad od końca lat 40., a także sposobom, w jaki tego rodzaju narracje i konstrukty ideologiczne wciąż służą jako podstawa twórczości i oceny sztuki w czasach dzisiejszych.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. Pierwszą z nich poprowadzi Carol Yinghua Lu, która opowie o kontekście i motywacjach stojących za podjęciem badań.
W części drugiej Liu Ding na podstawie swoich własnych prac i projektów wystawienniczych pokaże, w jaki sposób estetyka i struktura ideologiczna stojąca za chińskim realizmem socjalistycznym, w szczególności socrealistycznym malarstwem, może na nowo ukazać swą aktualność we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej. Prezentacja ta pokarze, w jaki sposób odkrycia i wnioski z prowadzonych badań przekładają się na praktykę artystyczną i kuratorską.

Więcej o wystawie Danwen Xing: link

***

The Long Shadow: The Legacy of Socialist Realism in Contemporary Art in China from Post-Mao Era to the Present

Liu Ding & Carol Yinghua Lu

From the Issue of Art to the Issue of Position: The Long Shadow of Socialist Realism in Chinese Contemporary Art is a research project initiated by artist Liu Ding and art critic Carol Yinghua Lu. This ongoing research examines the historical narratives and ideological construct of Chinese contemporary art in a timeframe of 67 years since 1949, the founding of the People’s Republic of China. It considers the structural forces that came into being with the formation of Socialist Realism as a dominant principle of artistic practice throughout the three decades since the 1940s, and how such structural forces and ideological constructs remain as the primary foundation for artistic practice and evaluation in contemporary times.

This talk will consist of two parts. The first part will be presented by Carol Yinghua Lu, on the background and motivations for this research. The second part will be presented by Liu Ding and translated from Chinese to English by Lu. Liu Ding will give specific examples, interweaving his own artworks and their collaborative exhibition projects. These specific practices will demonstrate how they translate their findings and understandings from this research into the making of both artworks and exhibitions.

More info: link