You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nagroda {Bank Pekao Project Room} 2017

Nagroda {Bank Pekao Project Room} 2017

party
exhibition
other
📅 Date: 19 January 2018, Friday

⌚ Start time: 20:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Dziesięć autorskich wystaw młodych twórców można było oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od stycznia do grudnia w ramach projektu {Bank Pekao Project Room}. Na początku 2018 roku międzynarodowe jury wybierze dwie najciekawsze wystawy. Laureatów poznamy 19 stycznia.

Przez cały rok w U–jazdowskim można było oglądać prace wideo, performans, rzeźby, malarstwo, fotografię, świetlne i dźwiękowe instalacje site-specific dziewięciorga młodych twórców i jednego duetu artystycznego. Swoje indywidualne wystawy zaprezentowali: Małgorzata Michałowska, Mateusz Kula, Cezary Poniatowski, Anna Orłowska, Bracia, Stach Szumski, Marta Hryniuk, Natalia Janus-Malewska, Kamil Kukla i Zuzanna Czebatul.

Projekt Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Banku Pekao skierowany jest do młodych artystów przed solowym debiutem instytucjonalnym. Od 2012 roku daje możliwość profesjonalnej współpracy nad premierową wystawą, pozwala na produkcję nowych prac i artystyczny eksperyment. W tym roku po raz pierwszy dwojgu artystom przyznane zostaną nagrody. Laureat Nagrody Głównej otrzyma 20 000 zł, a laureat II Nagrody 10 000 zł. Wystawy ocenią Mirosław Bałka, Krist Gruijthuijsen, Jarosław Lubiak, Małgorzata Smagorowicz i Paulina Wrocławska.

Wieczór przyznania nagród stanie się okazją do kolejnego artystycznego eksperymentu. Wraz z Małpeczkami (Maria Magdalena Kozłowska i Maria Toboła) i zaproszonymi przez nie gośćmi zajrzymy, tym razem nie do pracowni, lecz do głowy artysty, po to by podejrzeć proces twórczy. Droga od pomysłu do jego realizacji i czekające na niej przygody, udręki, wątpliwości i objawienia staną się tematem tej nieoczywistej gali. Jak zapewniają gospodynie, „Słodka nagroda czeka tych, którzy gotowi są na prawdziwy trud”.

Podczas after party zagrają holiday inn (link i portento (link.

W podróż przez Głowę człowieka zabiorą nas Małpeczki (Maria Magdalena Kozłowska i Maria Toboła) oraz Hana Umeda, Michał Kasperek, Robert Wasiewicz, Karolina Plinta, Marta Ziółek, Karolina Karpińska

Współpraca artystyczna: Maurycy Tryuk-Moczulski, Paweł Śliwiński, Jan Tomza-Osiecki, Witek Orski, Paulina Kitlas-Śliwińska, Delphine Bereski

Kurator: Michał Grzegorzek

Afterparty: holiday inn, portento

Wstęp na wydarzenie po okazaniu zaproszenia. Bezpłatne wejściówki będzie można odbierać od 16 do 19 stycznia 2018 roku w holu głównym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej o projekcie {Bank Pekao Project Room} i lista wystaw: link

———

{Bank Pekao Project Room} Award

Ten solo exhibitions of young artists were on view from January to December 2017 at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. In the beginning of 2018, an international jury will select two most interesting shows. The winners will be announced on January 19th.

Throughout the year, U–jazdowski showcased video works, performances, sculptures, painting, photography, as well as light and sound site-specific installations of nine young artists and one artistic duo: Małgorzata Michałowska, Mateusz Kula, Cezary Poniatowski, Anna Orłowska, Bracia, Stach Szumski, Marta Hryniuk, Natalia Janus-Malewska, Kamil Kukla, and Zuzanna Czebatul.

{Bank Pekao Project Room} is a project of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Bank Pekao dedicated to promoting young artists before their solo institutional debuts. Since 2012, it offers professional collaborative opportunities through a premiere exhibition, allowing for the production of new works as well as an artistic experiment.

This year, for the first time, two artists will be awarded prizes. The winner of the Main Prize will receive 20,000 PLN and the winner of the 2nd Prize will receive 10,000 PLN. The exhibitions will be judged by Mirosław Bałka, Krist Gruijthuijsen, Jarosław Lubiak, Małgorzata Smagorowicz, and Paulina Wrocławska.

The evening during which the prizes will be awarded will become, in turn, a chance for an artistic experiment. Together with Małpeczki (Maria Magdalena Kozłowska and Maria Toboła) and the guests invited by them, we will look, this time not into the studio, but rather inside the head of an artist in order to view their creative process. The road from an idea to its implementation and the adventures, torments, doubts and revelations awaiting it will become the subject of this inevident gala. As the hostesses assure: "A sweet reward awaits those who are ready for real trouble." Playing at the after party – holiday inn (link and portento (link.

Travel inside Human's Head with Małpeczki (Maria Magdalena Kozłowska and Maria Toboła) and Hana Umeda, Michał Kasperek, Robert Wasiewicz, Karolina Plinta, Marta Ziółek, Karolina Karpińska

Artistic cooperation: Maurycy Tryuk-Moczulski, Paweł Śliwiński, Jan Tomza-Osiecki, Witek Orski, Paulina Kitlas-Śliwińska, Delphine Bereski

Curator: Michał Grzegorzek

Afterparty: holiday inn, portento

Admission by invitation only. Free tickets can be picked up from the 16th until the 19th of January 2018 from the main hall of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. The number of places is limited.

More about {Bank Pekao Project Room} and exhibitons: link