You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jak negocjowaliśmy pokój dla Izraela? / How Did We Negotiate Peace for Israel?

Jak negocjowaliśmy pokój dla Izraela? / How Did We Negotiate Peace for Israel?

lecture
📅 Date: 01 February 2018, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[EN, scroll down]

Państwo Izrael powstało w wyniku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o podziale brytyjskiego terytorium mandatowego w Palestynie. Po ogłoszeniu przez ludność żydowską niepodległości państwa, rozpoczęła się wojna z sąsiednimi państwami arabskimi, po której nastąpiły długotrwałe rokowania pokojowe.

Elyakim Rubinstein, który był członkiem delegacji izraelskiej podczas rokowań pokojowych z Egiptem i z Jordanią, opowie o długoletnich aspektach procesu pokojowego.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

1 lutego (czwartek), godz. 18.00, wstęp wolny

Wykład z cyklu "Spełnione marzenie. Żydzi polscy i powstanie Izraela".
Partnerzy: Israel Institute, Ambasada Izraela w Polsce
Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.
Wykład możliwy dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

* * * * *

How Did We Negotiate Peace for Israel?
The State of Israel was founded on the basis of a resolution of the United Nations General Assembly on the British Mandate Palestine division. Once the independence was proclaimed by the Jewish population, a war with the neighbouring Arab States ensued, followed by long-term peace negotiations.

Elyiakhim Rubinstein, member of the Israeli delegation during peace negotiations with Egypt and Jordan, will talk about the peace process’ long-term aspects.

Lecture in English simultaneously translated into Polish.

1 February (Wednesday), 6 PM, free admission

Lecture within "A Dream Come True. Polish Jews and the Founding of the State of Israel" series
Partners: Israel Institute, Israel Embassy
The lecture is organized within the Global Education Outreach Program.
Lecture was made posiible thanks to support of Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation & theAssociation of the Jewish Historical Institute of Poland.