You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

ART FRESH FESTIVAL 9

ART FRESH FESTIVAL 9

for kids
fair
workshops
exhibition
📅 Date: 11 March 2018, Sunday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Sheraton Warsaw Hotel, ul. B. Prusa 2 (show on the map)
1 dzień - 70 artystów!

Celem Art Fresh Festival jest promocja artystów wśród krajowych i międzynarodowych pasjonatów, kolekcjonerów oraz przedstawicieli galerii sztuki. AFF jest od 2010 roku, wspólnym przedsięwzięciem artystów, organizacji International Friends of Warsaw oraz dyrekcji Sheraton Warsaw Hotel.

Art Fresh Festival to miejsce spotkania zarówno studentów uczelni artystycznych jak i twórców posiadających już znaczny dorobek artystyczny. Jak sama nazwa festiwalu wskazuje - nie zabraknie artystycznej świeżości!

W tym roku podczas festiwalu artyści z Polski i zagranicy zaprezentują swoje prace w następujących dziedzinach:
• malarstwo
• fotografia
• ilustracja
• grafika
• rzeźba i ceramika

11 marca będzie można nie tylko zapoznać się z twórczością uczestników i zorientować w najnowszych trendach w sztuce, ale także porozmawiać z artystami, nawiązać współpracę czy nabyć prace bezpośrednio od twórców.

Dla naszych gości przewidziane są także genialne warsztaty prowadzone przez VeryWall!
W godzinach 12:00 - 14:00 oraz 15:00 - 18:00 odbędą się zajęcia z techniki dekoracyjnej malarstwa ściennego Sgraffito oraz Ebru - sztuki malowania na wodzie!

Zapraszamy nie tylko na kontynuację wydarzeń w znanej już formule, ale gwarantujemy artystyczną świeżość!

Rozmowy, inspiracje, doświadczenia.
DO DZIEŁA!

Wstęp wolny.

- - - - -

1 day - 70 artists!

The goal of Art Fresh Festival is to promote artists among domestic and international enthusiasts, collectors and representatives of art galleries. Since 2010, AFF has been a common undertake of artists, the International Friends of Warsaw organization and the management of the Sheraton Warsaw Hotel

Art Fresh Festival is a meeting place for students of art schools as well as creators who already have significant artistic achievements. As the name of the festival suggests - there will be plenty of artistic freshness!

This year, during the festival, artists from Poland and abroad will present their work in the following areas:
• paintings
• photography
• illustration
• graphics
• sculpture and ceramics

On March 11th, you'll be able to not only get acquainted with the work of the participants and get to know the latest trends in art but also to talk to artists, establish cooperation or purchase works directly from the creators.

For our guests are planned genius workshops run by VeryWall!
From 12:00 to 14:00 and from 15:00 to 18:00 there will be the decorative technique of Sgraffito wall painting and Ebru - the art painting on the water!

We’re pleased to invite you not only to continue the events in the already known form, but we guarantee artistic freshness!

Conversations, inspirations, experiences.
LET'S GO!

Free entry.