You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Finisaż: Malarka na Jazdowie

Finisaż: Malarka na Jazdowie

exhibition
📅 Date: 25 February 2018, Sunday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Jazdów 3/18 (show on the map)
/Scroll down for the English version/

Rotacyjny Dom Kultury (RDK) zaprasza na finisaż wystawy
Joanny Koziej „Malarka na Jazdowie”
niedziela: 25.02, g. 18:00

Wystawa prezentowana jest w Domku RDK na Jazdowie
Jazdów 3/18 Warszawa

Malarka na Jazdowie

Malarka to pseudonim i autorski projekt artystyczny Joanny Koziej. Malarka tworzy dedykowane dla ludzi i miejsc obrazy na płytkach ceramicznych.
Te małe formy umożliwiły realizowanie dwóch ulubionych zajęć artystki: malarstwa połączonego z projektowaniem znaków i plakatów. Z czasem, inspiracją dla tworzenia prac stały się odwiedzane w podróży miejsca. Miasta, w których można dziś znaleźć ślad Malarki to Berlin, Paryż, Madryt, Lizbona, Wrocław i wiele innych. Pomysł na osadzanie dedykowanych płytek w przestrzeni, jest jednocześnie sposobem na wyjście z pracowni i pretekstem do spotkania z ludźmi.

Najnowszy cykl zaprezentowany w RDK to prace inspirowane rodzinnym miastem artystki – Warszawą. Są próbą uchwycenia charakterystycznych punktów miasta – zarówno fizycznych jak i kulturowych – i utrwalenia ich w formie dedykowanej pracy artystycznej.

wstęp wolny

-----------------
[Eng]

Rotational Culture Centre (Rotacyjny Dom Kultury - RDK) invites you to the closure of Joanna Koziej’s exhibition "Paintress at Jazdów"
Sunday, 25.02, 6 p.m.

The exhibition is held at RDK at Jazdów District
Jazdów 3/18 Warsaw

'Malarka in Jazdów'

Malarka ('Paintress' in Polish) is a pseudonym and artistic project of Joanna Koziej. Malarka creates artworks on ceramic tiles, that are dedicated to people and places.
These small artistic forms enable her to pursue two favorite activities: painting combined with the design of signs and posters. With time, all the visited places became inspiration for new works. Cities in which Malarka's artworks can be found today are Berlin, Paris, Madrid, Lisbon, Wrocław and many more. The idea of ​​embedding dedicated tiles in the public space became a way to leave the studio and a perfect excuse to meet people.

The latest series, presented in the Rotational Culture Center, are works inspired by the artist's hometown – Warsaw. They are an attempt to capture the characteristic points of the city - both physical and cultural - and capturing them in the form of dedicated artistic work.

free admission