You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Karolina Breguła. Skwer / Square / 廣場 - otwarcie wystawy

Karolina Breguła. Skwer / Square / 廣場 - otwarcie wystawy

film show
exhibition
📅 Date: 04 March 2018, Sunday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Królikarnia, ul. Puławska 113a (show on the map)
[--- ENGLISH TEXT FOLLOWS ---]

Monumenty i przestrzeń publiczna odzwierciedlają pamięć zbiorową społeczności. Gdy schowana w zaroślach na skwerze rzeźba przypomina o swojej obecności, przed mieszkańcami miasta staje widmo konfrontacji przeszłością. Indywidualne doświadczenia są różne, ale wspólny okazuje się strach przed tym, co wyparte.

廣場 (Skwer) Karoliny Breguły to pełnometrażowa, filmowa opowieść, na wystawie w Królikarni rozpisana na dziewięć zsynchronizowanych projekcji wideo, które tworzą nielinearną kompozycję.

Zdjęcia zrealizowano w Polsce i w Tajwanie. Producentem filmu jest galeria z 海馬 迴 光 畫 館 (Fotoaura Institute Photography), głosu rzeźbie użyczyła Manami Kakudo.
Autorem plakatu jest Jhen-fa Yan, słynny 65-letni tajwański mistrz malowanych plakatów filmowych.

Więcej informacji o wystawie: link

Karolina Breguła. Skwer
6 marca 2018 – 27 maja 2018
Wystawa w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
ul. Puławska 113, Warszawa

Producentem filmu jest galeria z 海馬 迴 光 畫 館 (Fotoaura Institute Photography), Tainan, Tajwan.
Zdjęcia: Rober Mleczko
Dźwięk: Weronika Raźna
Montaż: Stefan Paruch

Głównym partnerem projektu jest Instytut Adama Mickiewicza.
Projekt powstał w ramach rocznego stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


[ --- IN ENGLISH --- ]

Monuments and public space reflect the collective memory of the community. When a sculpture hidden in the bushes that grow in a square begins to make its presence felt, the town dwellers face a confrontation with the past. Individual experiences may vary, yet the fear of the repressed turns out to be common.

廣場 (The Square) by Karolina Breguła is a feature-length film story. At the exhibition at Królikarnia, the work adopts the form of nine synchronised video projections that form a non-linear composition.
The film was shot in Poland and in Taiwan. The producer is 海馬 迴 光 畫 館 (Fotoaura Institute Photography) gallery, the sculpture’s voice belongs to Manami Kakudo.
The poster was created by Jhen-fa Yan, the famous 65 year old Taiwanese master of painted film posters.

More about the exhibition: link

Karolina Breguła. Square
Exhibition at the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture
at the Królikarnia Palace
6 March 2018 – 27 May 2018

The film was produced by 海馬 迴 光 畫 館 (Fotoaura Institute Photography) gallery, Tainan, Taiwan.
Cinematography: Rober Mleczko
Sound: Weronika Raźna
Film editing: Stefan Paruch

The main partner of the project is the Adam Mickiewicz Institute.
The project was created within a year-long scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage.