You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Joanna Borkowska "Na krawędzi"

Joanna Borkowska "Na krawędzi"

exhibition
📅 Date: 07 March 2018, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Galeria Le Guern, ul. Widok 8 (show on the map)
Joanna Borkowska
"Na krawędzi"
Wernisaż: 7 marca 2018, godz. 19.00
Czas trwania wystawy: 7-27.03.2018

Galeria Le Guern przedstawia wystawę indywidualną malarstwa Joanny Borkowskiej "Na krawędzi". Tytuł wystawy odnosi się do najnowszego cyklu prac artystki, wchodzącego w skład większego projektu pt. "Horyzont Zdarzeń", przygotowywanego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Na wystawie będzie można obejrzeć wybór prac dużego i małego formatu, niepokazywanych wcześniej w Warszawie, stworzonych w ciągu ostatnich pięciu lat. Prace wyróżniają się unikalną fakturą i barwą, intrygującą ze względu na grę światła na płaszczyźnie obrazu. Wydaje się, że artystka w swojej wizji wszechświata niejako oscyluje na krawędzi tego co widzialne i niewidzialne, świadome i podświadome. Warto przywołać fragment eseju Andrzeja Wajsa Promieniowanie Tła, w którym autor dokonuje filozoficznej i naukowej analizy dzieł artystki:

"Malarską aplikacją fenomenu zakłócenia odbioru fali radiowej przez energię promieniowania reliktowego są Częstotliwości, najciekawszy zapewne z cyklów Joanny Borkowskiej. To szczególnego rodzaju intuicyjnie konstruowane diagramy częstotliwości fali radiowej, rozpisane na interwały barwne, od bieli i szarości po jaskrawą czerwień. Trudno o lepszą egzemplifikację radiacji kosmicznej o częstotliwości radiowej. Te obrazy niemal „słychać”, co mutatis mutandis da się powiedzieć o wszystkich chyba pracach artystki. Jej twórczość wychodzi od intymnego doświadczenia niebytu jako punktu, mieszczącego w sobie całą potencjalność widzialnego, słyszalnego i dotykalnego świata. Dlatego sztukę malowania rozumie ona jako skupianie wszystkich tych manifestacji w jednym akcie kreacji artystycznej. Ekstatyczność, może niekiedy nawet egzaltacja, poddane są tu surowej kurateli, nie dostarczając alibi dla metafizycznych ekstrawagancji. Stąd wrażenie, że na obrazach tych nic się nie dzieje. Dopiero, gdy poddamy je próbie zmiennego oświetlenia, modyfikując perspektywę patrzenia, gdy zagłębimy się w ich odsłaniającą się powoli fakturalność, dostrzeżemy uskok, przesunięcie i zerwanie."

Joanna Borkowska studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier. Tytuł doktora otrzymała w 2004 r. na UJ, gdzie w latach 2001-2007 wykładała m.in. historię myśli politycznej i stosunki międzynarodowe. Jej specjalizacją były ruchy dysydenckie, a w szczególności kataryzm. Od 2008 r. całkowicie poświęciła się malarstwu. Jej debiutem 2009 r. była wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Brała udział m.in. w Biennale we Florencji oraz Art Monaco'10 w Monte Carlo i Step'09 w Mediolanie. Swoje prace wystawiała w Zurychu, Madrycie, krakowskim CSW – Solvay, Muzeum w Koszalinie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Labirynt w Lublinie, BWA Jelenia Góra, Galerii Sztuki Współczesnej w Legnicy oraz w BWA Zielona Góra. Kolejne solowe wystawy Joanny Borkowskiej odbędą się w marcu w Galerii Sztuki Współczesnej Miejsce 44 w Świnoujściu, w maju w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W czerwcu artystka wyjedzie na rezydencję Art Omi w Nowym Jorku.

/

Joanna Borkowska
“On the Edge”
Opening: Wednesday, March 7, 2018, 19:00
On View: March 7 – March 27, 2018

Le Guern Gallery is pleased to present "On the Edge", a solo exhibition of paintings by Joanna Borkowska. The title refers to the artist’s most recent series of paintings that is a component of a larger project—Event Horizon, which is being prepared for the National Museum in Szczecin, Poland.

This exhibition presents a selection of pieces created over the last five years that have not been previously shown in Warsaw. These works distinguish themselves in their unique use of texture and color, and are particularly intriguing because of the way light reflects off the picture plane. In her vision of the universe, Borkowska seems to oscillate on the edge of what it visible and invisible, conscious and unconscious. In “Background Radiation,” Andrzej Wajs reflects on the artist’s work:

"Frequencies, Borkowska’s most interesting series of paintings, appears to be an interpretation of the radio interference created by cosmic background radiation. They are a particular kind of intuitively constructed diagrams of radio wave frequencies depicted with color intervals, from white and gray to a glaring red. It is difficult to find a better reification of cosmic radiation as radio waves. You can almost hear these paintings, which mutatis mutandis one could perhaps say about all this artist’s work, which are borne of an experience with non-existence as a point that contains within itself the world’s entire visual, aural, and tangible potential. This is why she understands the art of painting as an act of focusing all of these manifestations into one creative act. Ecstasy, perhaps sometimes even exaltation, are presented here with incredible care and self-restraint, without any alibi for metaphysical extravagances. This is why one might initially have the impression that nothing is going on in these paintings. It is only when we change the way they are lit, or slightly modify our vantage point, when we enter into them, that the texturality of Borkowska’s work slowly begins to reveal itself and do we start to perceive fault lines, shifts, ruptures, and perhaps even movement, in her canvases."

Joanna Borkowska studied political science at the Jagiellonian University, the University of Oxford, and Paul Valéry University of Montpellier, France. She earned her doctorate in 2004 from the Jagiellonian University in Krakow, Poland, where she lectured on the history of political thought and international relations, from 2001 to 2007. In 2006, she published a book titled Catharism: A Dispute Over Medieval Dualism.

Since 2008, Borkowska has devoted herself completely to painting. After debuting in 2009 with a solo exhibition in the National Museum in Szczecin, Poland, and participating in the Florence Biennale, her work was displayed at Krakow's Center for Contemporary Art - Solvay in 2010. She also exhibited solo projects at Art Monaco'10 and Step09, the latter of which was held at the Leonardo da Vinci National Museum of Science and Technology in Milan. In 2013, she was included in the group show Art Inside in Zurich, Switzerland, curated by Gigi Kracht. In 2014, she was an artist in residence at Matadero-Madrid Contemporary Art Center. In 2016, the Museum in Koszalin, Poland, organized Borkowska’s first retrospective exhibition. Later in 2016, The National Gallery of Art in Sopot, Poland, presented Z.E.N., another solo exhibition of paintings. Borkowska also participated in Galeria Labirynt’s group exhibition DE - MO – KRA - CJA in Lublin, Poland in 2016. In 2017, her solo exhibition Elements was shown at BWA Jelenia Góra, The Municipal Gallery of Art in Legnica, and BWA Zielona Góra. In 2018, Borkowska will have solo exhibitions at Miejsce 44 Sztuki in Świnoujście, as well as the National Museum in Szczecin, and will also be an artist in residence at Art Omi in New York