You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kem Care - Soft Kiss Club

Kem Care - Soft Kiss Club

film show
📅 Date: 15 March 2018, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist.
(English version below)

❥ W każdy czwartkowy wieczór od 15 lutego do 29 marca Kem we współpracy z kuratorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Natalią Sielewicz zaprezentuje wybrane prace feministyczne i queerowe z kolekcji Filmoteki Muzeum. Spotkania zaczynają się o 18.00 i trwają ok. 60 minut.

Czwartkowe pokazy prac artystek i artystów będą okazją do podkreślenia sensualności i polityki feministycznej i queerowej w kolekcji instytucji.

Każdy pokaz odbędzie się wokół wybranego zagadnienia, np. feministycznych ekologii, strategii troski, somatycznych doświadczeń i queerowania dźwięku.

Zaprezentujemy m.in prace: Teresy Murak, Teresy Tyszkiewicz, Natalii LL, Mirona Białoszewskiego, Jolanty Marcolli, Pauliny Boudry i Renaty Lorenz, Sharon Hayes, Jimmy’ego Roberta i innych.

Spotkania będą się odbywać w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Pańskiej 3.

---

ENG
❥ Every Thursday night between February 15th and March 29th Kem in collaboration with the Museum curator Natalia Sielewicz presents a screening of selected feminist and queer works from the collection and Filmoteka of the Museum of Modern Art in Warsaw. The screenings will start at 6 p.m. and will last for about 60 minutes.

Every screening will focus on a specific phenomena, for example feminist ecologies, strategies of care, somatic experiences and queer sounds.

Presented artists include: Teresa Murak, Teresa Tyszkiewicz, Natalia LL, Miron Białoszewski, Jolanta Marcolla, Pauline Boudry and Renata Lorenz, Sharon Hayes, Jimmy Robert and others.

The screenings will take place at the Museum of Modern Art at Pańska Street 3.

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw, ul. Pańska 3 & Wybrzeże Kościuszkowskie 22