You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Epidemie mowy nienawiści

Epidemie mowy nienawiści

lecture
📅 Date: 13 March 2018, Tuesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
*** FOR ENGLISH SCROLL DOWN ***

Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?
Wykład prof. Michała Bilewicza

Mowa nienawiści ma charakter epidemiczny. Wypowiedzi antysemickie, antymuzłumańskie czy homofobiczne w przestrzeni publicznej trwale przekształcają język, jakim ludzie mówią między sobą, obniżają wrażliwość na nienawiść, zwiększają przyzwolenie na przemoc wobec mniejszości.

Mowa nienawiści zasłyszana w otoczeniu odbija się też na zdrowiu psychicznym grup narażonych na mowę nienawiści: imigrantów, mniejszości religijnych czy etnicznych. Wykład przedstawi mechanizmy rozprzestrzeniania się epidemii mowy nienawiści, które odpowiadały za atmosferę Marca 1968 oraz w pewnym stopniu kształtują dyskurs publiczny w Polsce ostatnich lat.

Michał Bilewicz jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jego badania dotyczą problemów pojednania, mowy nienawiści, dehumanizacji, uprzedzeń i kolektywnych emocji moralnych. Jest współredaktorem numeru specjalnego czasopisma "Journal of Social Issues" (2013) poświęconego następstwom ludobójstwa oraz książki The Psychology of Conspiracy (2015). Jest inicjatorem Polskiego Sondażu Uprzedzeń (w latach 2009, 2013, 2017), pierwszego ogólnopolskiego badania ksenofobii. Przedstawiał wyniki badań dotyczących antysemityzmu na posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu RP. Do roku 2015 zasiadał w Komisji ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Jest wiceprezesem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Forum Dialogu.

Wykład jest częścią Konferencja | Marzec '68 po pięćdziesięciu latach.
Więcej: link

***

Hate speech Epidemics. Are We Far from March ’68?
A lecture by Professor Michał Bilewicz

Hate speech is like an epidemic. Public anti-semic, anty-muslim, homophobic speech changes the language, lowers the sense of sensibility, permits the violence towards the minorities.

Hate speech affects the mental health of the exposed minority: emigrants, religious or ethnic minorities. This lecture will discuss the mechanisms of the hate speech epidemic, responsible for the March 1968 atmosphere and, in some ways, for the shape of the political discourse in Poland in recently..

Michał Bilewicz is an associate professor of psychology at the University of Warsaw, where he chairs the Center for Research on Prejudice. His research interests include reconciliation processes, hate speech, dehumanization, prejudice, and collective moral emotions. He is co-editor of a special issue of Journal of Social Issues (2013) on the consequences of genocide, and of The Psychology of Conspiracy (2015). Bilewicz initiated the Polish Prejudice Survey (2009, 2013 and 2017), the first Polish diagnostic survey on xenophobia, and has presented his reports on antisemitism to the Polish Parliament’s Ethnic Minorities Commission. Until 2015, he has served as a consultant to the Polish Ministry of Administration on the Council to Prevent Racism and Xenophobia. He is vice president of the Committee of Psychology at the Polish Academy of Sciences and the Forum for Dialogue.

More: link