You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Talk it easy - 3-dniowy kurs języka polskiego

Talk it easy - 3-dniowy kurs języka polskiego

workshops
📅 Start Date: 21 April 2018, Saturday

⌚ Start time: 15:00

📅 End Date: 24 April 2018

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Wydział Nauk Ekonomicznych, Długa 44/50 (show on the map)
ENGLISH VERSION BELOW

"Talk it easy" to kurs dla zagranicznych studentów, którzy mają problem z rozpoczęciem nauki niebywale trudnego dla nich języka polskiego.

Celem projektu jest zorganizowanie kursu, podczas którego zagraniczni studenci zostaną nauczeni podstawowych, najczęściej używanych zwrotów oraz wyrażeń, które pomogą im w komunikacji w życiu codziennym na uczelni oraz poza nią. Umiejętności te poprawią kontakt i relacje oraz podniosą pewność siebie młodym ludziom, którzy dopiero od niedawna żyją w Polsce i nie mieli jeszcze szansy na naukę naszego ojczystego języka. Kurs, który chcemy przeprowadzić obejmować będzie konkretne zagadnienia podzielone na tematyczne zajęcia. Wśród nich znajdą się m.in. najpopularniejsze zwroty używane w sklepie spożywczym, restauracji, kinie czy pubie. Nie chcemy skupiać się na trudnej i obszernej gramatyce, którą wykładają wszelkie szkoły językowe w stolicy. My stawiamy nacisk na to co naszym zdaniem najważniejsze - najpopularniejsze zwroty. Opanowana podstawowa znajomość języka polskiego może w znaczący sposób ułatwić życie cudzoziemcom oraz zapobiec izolacji i odrzuceniu.

Spotkania odbędą się w auli C na Wydziale Nauk Ekonomicznych przy ulicy Długiej 44/50 (blisko Metra Ratusz Arsenał).

21.04.18, 15:00 - 17:00
23.04.18, 18:30 - 20:00
24.04.18, 18:30 - 20:00

- - - - -

"Talk it easy" is a course for foreign students whose problem is learning the basics of Polish.

The object of project is to organise a course for foreign students who will be taught the most common phrases and expressions, which will help them communicate in everyday situations at the University and everywhere else. These skills will improve contacts with people and will build confidence in those young people, who have only recently started living in Poland and they have not had a chance to learn our native language. The course we want to offer will include different subject according to students individual needs. Among them you will find: the post common phrases used in grocery stores, restaurants, cinemas or pubs. We do not want to focus on the difficult and extensive grammar, which is taught in other language schools in the capital. We focus on that what we think is the most important- the most popular phrases. The basic klowledge of the Polish language can facilitate communication of foreighers and prevent isolation or rejection.

Meetings: (Dluga 44/50 near Metro Ratusz Arsenal, room C)

21.04.18, 3 pm - 5 pm
23.04.18, 6.30 pm - 8pm
24.04.18, 6.30 pm - 8pm