You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Dzień muzyki dawnej z Instytutem Sztuki PAN / Day of Early Music with the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Dzień muzyki dawnej z Instytutem Sztuki PAN / Day of Early Music with the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

concert
lecture
📅 Date: 15 May 2018, Tuesday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28 (show on the map)
DZIEŃ MUZYKI DAWNEJ Z INSTYTUTEM SZTUKI PAN
Day of Early Music with the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

11:00-12:30 WYKŁAD - prof. IS PAN dr hab. Paweł Gancarczyk „Od źródła muzycznego do interpretacji: fragmenty lwowskie, Josquin i hipoteza węgierska”, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego (I piętro), wykład w języku polskim w ramach Studium Doktoranckiego Instytutu Sztuki PAN

13:00-14:30 WYKŁAD - prof. dr Karl Kügle (Utrecht / Oksford) „The Koblenz fragments: a new source of late medieval music, and the aesthetics of late fifteenth-century bookbinding”, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich (parter), wykład w języku angielskim w ramach seminarium HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”. Informacje o projekcie: link

19:00 KONCERT - Schola Gregoriana Pragensis, kier. art. David Eben, „Europejskie spotkania - trzy muzyczne stulecia", Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74, koncert w ramach Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne” zorganizowany przez Związek Kompozytorów Polskich we współpracy z projektem HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”. Program festiwalu i koncertu: link

10:30-16:00 WYDAWNICTWA IS PAN - rabat 25% na wszystkie publikacje muzykologiczne Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, pok. 5a (parter), hasło: „Dzień muzyki dawnej”. W ofercie książki, edycje nutowe („Monumenta musicae in Polonia”), kwartalnik „Muzyka”. Informacja o wydawnictwach: link

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.