You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Debata Tischnerowska - Jak dużo pieniędzy szczęścia nie daje? / Tischner Debate - How much money is enough?

Debata Tischnerowska - Jak dużo pieniędzy szczęścia nie daje? / Tischner Debate - How much money is enough?

lecture
other
📅 Date: 18 May 2018, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Audytorium Maximum, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (show on the map)
[ENGLISH VERSION BELOW]

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz „Kultura Liberalna" serdecznie zapraszają na XXVIII Debatę Tischnerowską, zatytułowaną „Jak dużo pieniędzy szczęścia nie daje?”

Ile pieniędzy to wystarczająco dużo, by zapewnić sobie dobre życie? Dlaczego ludzie na Zachodzie prowadzą życie skoncentrowane wokół pracy, pieniędzy i decyzji finansowych, tracąc przy tym poczucie życiowej satysfakcji?

W 1930 r. John Maynard Keynes przekonywał, że ok. 2015 roku powinien nadejść czas, kiedy kapitalizm pozwoli nam zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, a tydzień pracy spadnie do 10 lub nawet 5 godzin. Dlaczego zatem pracujemy coraz więcej?

Na to pytanie odpowiedzi dostarcza ekonomiczna teoria nienasycenia, oparta na założeniu o ludzkim niepohamowaniu. Założenie to jest fundamentalne dla nauki ekonomii, definiowanej przez Lionela Robbinsa jako nauka badająca zachowania ludzkie jako „związek pomiędzy ograniczonymi zasobami a nieograniczonymi pragnieniami”.

Czy kapitalizm jest kluczem do dobrego życia? Jak rozwiązać problem nienasycenia i przywrócić poczuciu dobrego życia priorytet? Czy rozwiązaniem problemu może być zapewnienie społeczeństwu dochodu podstawowego? O tym będziemy rozmawiać podczas XXVIII Debaty Tischnerowskiej.

Naszymi gośćmi będą:

Jerzy Hausner
Profesor ekonomii na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych w Krakowie, były wicepremier RP oraz minister gospodarki, pracy i polityki społecznej

Robert Skidelsky
Profesor emeritus ekonomii politycznej na Uniwersytecie Warwick, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie, Visting Fellow Instytutu Nauk o Człowieku, członek Izby Lordów parlamentu brytyjskiego. W 2012 r. opublikował książkę “How Much is Enough? Money and the Good Life”.

Prowadzenie:

Marcin Król
Profesor historii idei, Uniwersytet Warszawski

Shalini Randeria
Profesor antropologii i socjologii, Rektorka Instytutu Nauk o Człowieku

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
Uniwersytet Warszawski
Kultura Liberalna

Debata będzie prowadzona w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

-----------

The Institute of Human Sciences in Vienna, the University of Warsaw and “Kultura Liberalna” Foundation cordially invite you to participate in the XXVIII Tischner Debate, entitled "How much money is enough?”.

How much money is enough to ensure a good life? Why do Westerners lead lives that revolve around work, money and financial decisions, while often losing a sense of satisfaction with their lives? In 1930, John Maynard Keynes argued that around 2015 capitalism would be able to provide for all our needs and the working week would be reduced to 10 or even 5 hours. Why, then, do we work more and more? The answer could be provided by the economic theory of insatiability based on the assumption of unlimited human wants, which assumption is foundational to the discipline. Lionel Robbins defined economics as the science “which studies human behaviour as a relationship between limited resources and unlimited wants which have alternative uses”. Is capitalism the key to a good life? How to curb insatiability and restore a sense of good life as a priority? May a solution be to consider a form of basic income for
all members of society? These issues will be touched upon during the XXVIII Tischner Debate.

Our Guests will be:

Jerzy Hausner
Professor of Economics at the Krakow University of Economics, former Deputy Prime Minister of Poland and Minister of Economy, Labor and Social Policy

Robert Skidelsky
Professor emeritus of Political Economy at University of Warwick, Professor at University of Oxford, Visting Fellow at the Institute of Human Sciences in Vienna, author of the book “How Much is Enough? Money and the Good Life” (2012).

The discussion will be chaired by:

Marcin Król
Professor of the history of ideas, University of Warsaw

Shalini Randeria
Professor of Anthropology and Sociology, Rector of the Institute of Human Sciences in Vienna

Organizers:
Institute of Human Sciences in Vienna
University of Warsaw
“Kultura Liberalna” Foundation

The debate will be conducted in English.
Admission is free of charge.

We cordially invite you to participate!