You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Forum Sektora Kosmicznego

lecture
📅 Date: 24 May 2018, Thursday

⌚ Start time: 8:30

📌 Place: Warsaw - Wola dist., EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 (show on the map)
Forum Sektora Kosmicznego 2018 odbędzie się 24 maja 2018 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa. Forum będzie stanowiło doskonałą okazję do dyskusji nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i kierunków jego rozwoju a także jego osiągnięć.

Wstępem do rozmów ma być przegląd Polskiej Strategii Kosmicznej. Ewaluacji wdrożenia strategii podjęli się przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. O wynikach ewaluacji Polskiej strategii kosmicznej oraz tym, co się udało wdrożyć przez półtora roku od jej ogłoszenia będzie poświęcony pierwsza sesja FSK2018. W tej części konferencji: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprezentuje również rekomendacje dotyczące wysokości składki do programów opcjonalnych ESA oraz wraz z Polską Agencją Kosmiczną przestawi najważniejsze projekty, które mogą być zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego.

Dwie kolejne sesje będą poświęcone europejskiemu sektorowi kosmicznemu, a dokładnie aktorom go tworzącym. W drugiej sesji wystąpią przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, organizacji pozarządowych jak SME4Space. Podczas trzeciej sesji reprezentanci największych firm sektora kosmicznego zaprezentują możliwości współpracy z polskim przemysłem kosmicznym w programach ESA, Komisji Europejskiej oraz w projektach komercyjnych.

Ważną częścią Forum Sektora Kosmicznego 2018 będzie największa w Polsce wystawa dokonań polskich podmiotów sektora kosmicznego oraz instytucji wspierających. Podczas wystawy będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami oraz poznać ich dotychczasowe i przyszłe projekty. Szacuje się, że w wystawie weźmie udział ok. 60 podmiotów.

AGENDA: link

REJESTRACJA: link
Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc.

----

Poszukujemy osoby, która jest zainteresowana świadczeniem wolontariatu na wydarzeniu Forum Sektora Kosmicznego. Więcej informacji na temat wolontariatu pod adresem: ozdunek@space.biz.pl
Oferujemy:
• zaświadczenie o wolontariacie,
• zdobycie merytorycznej wiedzy nt. sektora kosmicznego,
• możliwość poznania polskiego sektora kosmicznego i jego osiągnięć.