You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Biuro Tekstów Jawnych w Departamencie Obecności: inauguracja

Biuro Tekstów Jawnych w Departamencie Obecności: inauguracja

other
📅 Date: 30 May 2018, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Pańska 3 (show on the map)
//scroll down for English//

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na performans muzyczny awatara polishboy08 oraz odsłonę nowej instalacji Zuzy Golińskiej, które zainaugurują kolejny cykl w Departamencie Obecności, zatytułowany Biuro Tekstów Jawnych.

Biuro Tekstów Jawnych to interdyscyplinarny projekt, pseudo-start-up i grupa badawcza analizująca rolę nowych mediów w obecnym kryzysie komunikacji i politycznego przekazu.
Swoją nazwę zapożycza z dziedziny kryptografii nawiązując do wiadomości, która nie została jeszcze zamieniona na szyfrogram lub którą właśnie odszyfrowano. Głównym celem Biura Tekstów Jawnych jest długofalowe inicjowanie wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami programistycznymi a humanistycznymi oraz próba odpowiedzi na pytanie jak promować obiektywne treści w czasach dezinformacji, nadużyć interpretacyjnych i gier retorycznych.

Zaproszeni twórcy: Norman Leto, Iwona Kurz i Hotel Cisza, Gregor Różański oraz Wiktor Stribog (Kraina Grzybów TV) zaprezentują nowe projekty internetowe w postaci awatarów, wirusów, cyber-land artu, fake-newsów i post-prawdy, które testują krytyczne możliwości informacji w rozproszeniu. Prace te będą pojawiały się autonomicznie, w różnych odstępach czasowych w zróżnicowanych kanałach dystrybucji internetowej.

Materialnym kontrapunktem dla działań Biura Tekstów Jawnych jest instalacja Zuzy Golińskiej w przestrzeni Departamentu Obecności zatytułowana The Office, która podejmuje tematykę transparentności i porządku oraz performans awatara polishboy08.

Biuro Tekstów Jawnych to również debaty, pokazy filmowe i warsztaty z udziałem takich gości, jak Irmina Rusicka, Jakub Majmurek czy Józef Robakowski, z którymi zastanowimy się wspólnie jak przeciwdziałać całkowitemu załamaniu komunikacji i zrozumienia w erze postprawdy, dominacji emocjonalnego subiektywizmu oraz braku zaufania do ekspertów.

Harmonogram wydarzeń towarzyszących
30 maja, otwarcie i inauguracja programu: odsłona instalacji Zuzy Golińskiej, performans awatara polishboy08, dj sets Facheroia, Charlie 19:00-22:00
2 czerwca, godz. 18:00 pokaz filmu Golden Dawn Girls (2017), reż. Håvard Bustnes
4 czerwca, 10-18:00, 225964027, performans telefoniczny Zuzy Golińskiej i Natalii Sielewicz
6 czerwca, godz. 18:00 spotkanie z Normanem Leto
8 czerwca, godz. 18:00 pokaz filmu Wielebny W. (2017), reż. Barbet Schroeder
9 czerwca, godz. 17:00 warsztaty z trollingu z Irminą Rusicką i Kasprem Lecnimem
12 czerwca, godz. 18:00 debata Post-prawda lewicy, post-prawda prawicy, Jakub Majmurek i goście
14 czerwca, godz. 18:00 Józef Robakowski, Krew Facebooka, spotkanie i wykład filmowy.
16 czerwca, godz. 18:00 Kraina Grzybów TV, spotkanie z Wiktorem Stribogiem

kuratorzy: Natalia Sielewicz, Łukasz Ronduda
na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

//ENG//

The Plaintext Bureau is an interdisciplinary collective, a pseudo-start-up and research group analyzing the role of new media in the current crisis of communication, including the politics.‬ ‪It has taken its name from the field of cryptography, referring to a message that has not yet been converted into a cryptogram, or one that has just been decrypted.‬ The main goal of the Plaintext Bureau is to initiate a longterm exchange of knowledge between programmers and humanists, and totry to answer the question of how to promote objective content in a time of disinformation, interpretational abuse and rhetorical games.

Invited artists: Norman Leto, Iwona Kurz and Hotel Cisza, Gregor Różański and Wiktor Stribog (Kraina Grzybów TV) will present their internet projects of many kinds: avatars, cyber land art, fake news and post-truths to test critical aspects of dispersed information. Such interventions will appear autonomously on various media platforms and channels of distribution. A material counterpoint to this ephemeral digital interventions are: The Office, an installation on order and transparency by Zuza Golińska and a performance by avatar polishboy08.

The Plaintext Bureau also includes theoretical seminars, screenings and workshops with the participation of Irmina Rusicka, Jakub Majmurek, Józef Robakowski and others. Our guests will take part in the discussion on how to counteract the total collapse of communication and understanding in an era of post-truth, the domination of emotional subjectivity, and distrust towards experts.‬

Schedule:
30 May, 19:00, Opening and inauguration, "The Office" by Zuza Golińska, performance & dj set by avatar polishboy08, 19:00
2 June, 18:00, screening: Golden Dawn Girls (2017), Håvard Bustnes
4 June, 10-18:00, 225964027, telephone performance by Zuza Golińska and Natalia Sielewicz
6 June, 18:00, Norman Leto in conversation (in Polish)
9 June, 18:00, screening: The Vulnerable W. (2017), Barbet Schroeder
12 June, 18:00, debate: left post-truth, right post-truth, Jakub Majmurek (debate in Polish only)
14 June, 18:00 Józef Robakowski, Krew Facebooka, performative film lecture (in Polish)
16 June, 18:00 Kraina Grzybów TV, Wiktor Stribog in conversation (in Polish)

curators: Natalia Sielewicz, Łukasz Ronduda
all events are free of charge