You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nagła śmierć głównego bohatera / Sudden Death of a Hero

Nagła śmierć głównego bohatera / Sudden Death of a Hero

exhibition
📅 Date: 06 June 2018, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Galeria Promocyjna Rynek Starego Miasta 2 (show on the map)
// for English please scroll down //

NAGŁA ŚMIERĆ GŁÓWNEGO BOHATERA

Wernisaż odbędzie się 6 czerwca o godzinie 18.00
Wspólny projekt organizowany przez Galerię Promocyjną oraz Galerię LATARKA w Budapeszcie

ARTYŚCI: Jakub Ciezki, Bartosz Kokosiński, Ivo Nikić, Tomasz Piars, Drsz Gwizdala, László Győrffy, Aron Barath
Kuratorzy: Patrycja Rup, Kaja Werbanowska

Adres: Galeria Promocyjna, Rynek Starego Miasta 2.
Wystawa potrwa do 1 lipca 2018r.

le roi est mort, vive le roi!

W okresie średniowiecza we Francji po śmierci króla marszałek dworu natychmiastowo ogłaszał imię nowego monarchy, by nie dopuścić do sporów i walk o sukcesję. „Le roi est mort, vive le roi!” ( z franc. ,,umarł król, niech żyje król!”) - to skondensowany podwójny przekaz oznajmiający fakt negatywny, ale zarazem, natychmiastowo nakazujący celebrację wyboru nowego przywódcy. Zmiana następuje błyskawicznie, nie pozostawia czasu na wątpliwości, gwarantuje kontynuację i bezpieczeństwo. „Le roi est mort” pozbawione drugiego członu wywołuje przeciwny skutek, budzi lęk i niepokój, może nieść ze sobą poważne konsekwencje, a w szczególności kłopoty.
Wyobraźmy sobie sytuacje w których dobre wiadomości nie nadchodzą. Główny bohater na którego liczyliśmy od początku, na którego właściwie skierowano naszą uwagę, ponosi porażkę i ginie. Ani śladu nowego protagonisty. Kryzys w centrum dowodzenia spowodowany brakiem lidera. Kim był ten bohater? Tradycyjnym zlepkiem pozytywnych cech i wcieleniem cnót, a może nawróconym pijakiem i bandytą? To nie ważne, widzieliśmy już wielu, narzuconych i wybranych. Tym razem rezygnujemy z bohatera.
Czy świat bez przywódcy/lidera skazany jest na porażkę? Czy wizja świata pozbawionego liderów to wizja utopijna? Przywódca/lider/bohater jako główna figura, koncentrująca uwagę i ulokowana w centrum wydarzeń pełni kluczową role w rozwoju akcji. Na nim skupione są oczy tłumów, o nim piszą/mówią, jego portretują. Wreszcie staje się reprezentacją zbiorowego interesu, twarzą dla tłumu, jego ustami. Czyimi słowami przemawia? Komu pomaga? Może stał się ofiarą swojego losu, generując bieg zdarzeń zamienił się w zdalnie sterowany mechanizm? Nie wprowadzajmy głównego bohatera do akcji, przyjrzyjmy się pozostałym postaciom, zwierzętom i obiektom, czy machineria zdarzeń nadal funkcjonuje sprawnie?

-------------------------------------------

SUDDEN DEATH OF THE HERO

Opening on June 6th at 6 pm

Common project organized by Promocyjna Gallery ang LATARKA Gallery from Budapest

ARTISTS: Jakub Ciezki, Bartosz Kokosiński, Ivo Nikić, Tomasz Piars, Drsz Gwizdala, László Győrffy, Aron Barath
Curators: Patrycja Rup, Kaja Werbanowska

Address: Galeria Promocyjna, Rynek Starego Miasta 2.
On view till July 1st

le roi est mort, vive le roi!

In medieval France, after King’s death the marshal of the court used to announce the name of the new monarch immediately, in order to avoid quarrels and disputes over succession. “Le roi est mort, vive le roi!” (fr. ‘’the King is dead, long live the King!”) – this short announcement brings a double message. Firstly, the negative (death). On the other hand, it also dictates to celebrate the election of the new monarch instantly. The transition is rapid but smooth: it does not leave the room for doubts as it guarantees continuity and safety. ’’Le roi est mort” itself, separated from the second consoling segment, has exactly the opposite effect: it arouses fear and anxiety because it can have serious and rather negative consequences.
Here we aim to imagine hypothetical situations in which good news never come. The main protagonist on whom we relied from the beginning, as we were pressed to follow his actions, fails and dies. There is no sign of a new hero coming to fight back and succeed. Lack of a new leader causes a crisis in the command center. Who is the protagonist? Who is the hero? Was he a typical predictable mixture of positive features and virtues, or maybe a converted drunkard and bandit? At this point it does not matter as we saw many of them, imposed or selected. Hence, this time we skip the hero.
Is the world without leader/hero doomed to fail? Shall we call the vision of world without leaders ‘Utopian’? Protagonist/leader/hero is the main construct: the figure that calls attention to himself constantly, as he is located in the center of events and plays a key role in the process, the development of the unfolding actions. The eyes of the crowds are focused on him: they follow his steps, talk and write about him and portray him. Finally, he becomes a representation for the collective interest, a face for the crowd and its main spokesman. But, the question arises: for whom he really speaks? Who helps him? Is there anyone else behind? Maybe he has become a victim of his own fate: by generating the course of events he turned into a remotely controlled mechanism himself. Let’s skip/remove the main hero, do not let him in. Let's look at the other actors: characters, animals and objects, in order to verify if the machinery of events is still working well.