You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Alex Baczyński-Jenkins | Fundacja Galerii Foksal

Alex Baczyński-Jenkins | Fundacja Galerii Foksal

exhibition
other
📅 Date: 15 June 2018, Friday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Galerii Foksal Górskiego 1A (show on the map)
[for English scroll down]

Fundacja Galerii Foksal prezentuje nową pracę Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa - choreografię, która łączy queerową zmysłowość, erotykę, pamięć i pożądanie.

Praca nawiązuje do pochodzenia nazwy Foksal, wywodzącej się od londyńskiego ogrodu Vauxhall Pleasure Garden - znanego również jako miejsce erotycznych spotkań i cruisingu.

Ogród przyjemności zostaje poddany tu procesowi choreograficznego, afektywnego i konceptualnego przetworzenia. Praca traktuje ogród jako miejsce intymności, sensualności i współzależności, a przyjemność jako politykę erotyki i pożądania. Działa z queerową pamięcią zapisaną w gestach, takich jak spojrzenie zwrotne, przygodne wydarzenia czy efemeryczne przestrzenie.

Choreografia składa się z dwóch części, odbywających się jednocześnie na dwóch piętrach galerii. Nie jest linearna i ma zmienną strukturę negocjowaną przez performerki i performerów.

Performans odbywa się w każdy piątek i sobotę, pomiędzy 1. a 22. czerwca w godzinach 17.00 - 20.00.

Alex Baczyński - Jenkins (ur. 1987), mieszka i pracuje w Warszawie i Londynie, swoje prace pokazywał m.in. w ramach indywidualnej wystawy 'The Tremble, the symptom, the swell and the hole together' w Chisenhale Gallery, Londyn (2017) oraz w ramach wystaw grupowych w: Migros Museum, Zurych (2018); Swiss Institute, Nowy Jork (2016); Muzeum Sztuki, Łódź (2016); David Roberts Art Foundation, Londyn (2015); Block Universe, Londyn (2016); Sophiensaele Theatre, Berlin (2015); Whitechapel Gallery, Londyn (2015); Cricoteca, Kraków (2015). Współzałożyciel Kem - powstałej w 2015 roku queerowej i feministycznej przestrzeni projektowej poświęconej praktykom choreograficznym i performatywnym.

We współpracy / performowane przez:
Ewa Dziarnowska, Joseph Funnell, Agata Grabowska, Billy Morgan, Rafał Pierzyński, Filip Rutkowski, Katarzyna Szugajew

Współpraca produkcyjna Ola Knychalska
Współpraca dźwiękowa Filip Lech i Lubomir Grzelak
Współpraca scenograficzna Małgorzata Nawrocka oraz Kwiaty i Miut
Współpraca przy stylizacji Rafał Domagała
Fotografia Dawid Nickel

Szczególne podziękowania dla Krzysztof Bagiński, Joe Crowdy, Ania Miczko, Dawid Nickel

/ / / / / / / / / / / /

Foksal Gallery Foundation is pleased to present a new choreography by Alex Baczyński-Jenkins, which combines queer sensuality, eroticism, memory and desire.

The work is informed by the origin of the name 'Foksal’, which can be traced back to London’s Vauxhall Pleasure Garden, known as a place of erotic encounters and cruising.

The pleasure garden undergoes here a process of choreographic, affective, and conceptual transformation. The work considers the garden as a site of intimacy, sensuality, and interrelation and pleasure as politics of eroticism and desire. It interacts with queer memory recorded in gestures such as backward glances, unexpected events or ephemeral spaces.

The choreography consists of two parts, which take place simultaneously on the gallery’s two floors. It is non-linear and has a variable structure negotiated by performers.

The performance is presented every Friday and Saturday between the 1st and 22nd of June from 5 till 8 pm.

Alex Baczyński-Jenkins (b. 1987) lives and works in Warsaw and London. He has presented his work in the solo exhibition, The Tremble, the Symptom, the Swell and the Hole Together at the Chisenhale Gallery, London (2017) and in group shows at venues such as the Migros Museum, Zurich (2018); Swiss Institute, New York (2016); Muzeum Sztuki, Łódź (2016); David Roberts Art Foundation, London (2015); Block Universe, London (2016); Sophiensaele Theatre, Berlin (2015); Whitechapel Gallery, London (2015); or Cricoteka, Kraków (2015). Co-founder of KEM (2015), a queer and feminist project space devoted to choreographic and performative practices.

In collaboration / performed by:
Ewa Dziarnowska, Joseph Funnell, Agata Grabowska, Billy Morgan, Rafał Pierzyński, Filip Rutkowski, Katarzyna Szugajew

Production in collaboration with Ola Knychalska
Sound in collaboration with Filip Lech i Lubomir Grzelak
Scenography in collaboration with Małgorzata Nawrocka oraz Kwiaty i Miut
Look in collaboration with Rafał Domagała
Photography Dawid Nickel

Special thanks for Krzysztof Bagiński, Joe Crowdy, Ania Miczko, Dawid Nickel