You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Piknik Amerykański

Piknik Amerykański

party
sport
meeting
fair
📅 Date: 08 July 2018, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Hocki Klocki / nad Wisłą, Bulwar Flotylli Wiślanej, Wioślarska 6 (show on the map)
W Hockach już niebawem spełni się #americandream!

Jeżeli zawsze chcieliście poczuć klimat USA i jak Mariusz Max Kolonko, mówić po polsku z amerykańskim akcentem, to właśnie pojawiła się do tego idealna okazja!

Bez wiz i przemierzania wielkiego oceanu, możecie znaleźć się w hockowym Jackowie, gdzie odbędzie się niedzielny chill w prawdziwie amerykańskim stylu 🇺🇲

Jedno jest pewne, na pewno nie będzie boring! Przygotowaliśmy dla Was same fajne rzeczy 👇👇

Rozmowa z Warsaw Eagles American Football Club
🏈 Ciekawostki o drużynie i jej przedstawienie
🏈 Czym różni się futbol amerykański od rugby
🏈 Dlaczego piłka nie jest okrągła
🏈 Zasady gry
🏈 Prezentacja sprzętu do gry
🏈 Jakie są odmiany futbolu

🎮 Po zakończonej rozmowie, gramy z drużyną na PlayStation w Madden NFL 🎮

Warsaw Pin-Ups przygotowało:
💄 Rozmowy o miłości do lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
💄 Wymiana ciuchów na tarasie
💄 Stoiska z retro dodatkami - spinki do włosów, wachlarzyki, fascynatory i kocie okulary

Głodni też nie wyjdziecie, bo najlepsze burgery zaserwuje BYDŁO i POWIDŁO Meat-ing Place 🍔

__________________
[ENG]

If you’ve always wanted to feel the atmosphere of the USA and how Mariusz Max Kolonko speaks Polish with an American accent, this is the perfect opportunity!

Without visas or crossing the ocean, you can find yourself in the Jackowo of Hocki Klocki, where our Sunday chill will take place in a real American style

One thing is for sure, you definitely won’t be bored! We have prepared cool things for you 👇👇

An interview with the Warsaw Eagles American Football Club
🏈 Interesting facts about the team and its presentation
🏈 What is the difference between American football and rugby
🏈 Why the ball is not round
🏈 Game rules
🏈 Presentation of the gaming equipment
🏈 What are the variations of football

🎮 After the conversation, we'll play with the team on PlayStation in Madden NFL 🎮

Warsaw Pin-Ups has prepared:
💄 Talks about love of the forties and fifties.
💄 A clothing exchange on the terrace
💄 Stalls with retro accessories - hairpins, fans, fascinators and cat glasses

We will not leave You hungry either, because the best burgers will be served by Bydło i Powidło.

[ Attention! Events taking place on the Vistula are usually dependent on the weather.To be sure, check the news on the event page, link below.]